Konkurs plastyczny "Bezpieczne wakacje"

Konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje” 
dla klas I - III

 
1.    Cele konkursu: 
•    rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci, 
•    propagowanie bezpiecznych zachowań w trakcie wakacji 
2.    Tematyka: Bezpieczna oraz aktywna zabawa w czasie wakacji
3.    Technika i format: prace płaskie wykonane dowolną techniką, format pracy A3 lub A4. 
4.    Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 
5.    Prace powinny być wykonane samodzielnie, podpisane na odwrocie: 
imię i nazwisko autora pracy, klasa.
6.    Termin oddawania prac: 11. 06. 2019r.
7.    Miejsce oddawania prac: sala nr 22
8.    Organizatorzy  powiadomią laureatów o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród.

Opiekunki MSU: Karolina Kocia, Paulina Kucharczyk, Aleksandra Pręgowska, Anna Wasiluk

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć