Rada Rodziców Regulamin Rady Rodziców Kasa Rady Rodziców Deklaracja Finanse Rady Rodziców Wiadomości Propozycja konkursu wpłat na fundusz Rady Rodziców ANKIETA

Rada rodziców

Bardzo prosimy o wpłaty na  na Radę Rodziców wg deklaracji:

 

                           D E K L A R A C J A                                                      

Ja niżej podpisany(a)

........................................................................................................................

                       ( nazwisko, imięrodzica/opiekuna,)

 

 …………………….…………………………………………………………

                        (nazwisko, imię ucznia,klasa )

 

deklaruję miesięcznie w roku szkolnym 2015/2016 wpłaty na Radę Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej Nr 187 w wysokości 10 zł., 12 zł. lub 15 zł. / należy zaznaczyć wybraną kwotę/

W przypadku innego nazwiska prosimy o podanie nazwiska dziecka

 

………………………………….                                    ……………………….

                                                                                                                                                                         ( data )                                                                                                           (podpis )

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć