Zespół edukacji wczesnoszkolnej Zespół humanistyczny Zespół języków obcych Zespół matematyczno - przyrodniczy Zespół przedmiotów artystycznych Zespół sportowy

Zespół języków obcych

Praca z uczniem na zajęciach lekcyjnych: 
•    prowadzenie fragmentów lekcji
•    indywidualizacja pracy
•    wykonywanie zadań dodatkowych
 
Praca z uczniem po zajęciach lekcyjnych: 

•    umożliwienie uczniowi realizacji tematów związanych z jego zainteresowaniami, pasjami, konsultacje związane m.in. z przygotowywaniem prezentacji
•    przygotowywanie do konkursów
•    udzielanie pomocy koleżeńskiej
•    udział w zajęciach dodatkowych

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć