Zespół edukacji wczesnoszkolnej Zespół humanistyczny Zespół języków obcych Zespół matematyczno - przyrodniczy Zespół przedmiotów artystycznych Zespół sportowy

Zespół matematyczno - przyrodniczy

Praca z uczniem na zajęciach lekcyjnych:
•    stwarzanie uczniom możliwości wyboru zadań, ćwiczeń o większej skali trudności lub prac dodatkowych 
•    różnicowanie prac domowych
•    praca w grupach o podobnym poziomie uzdolnień, gdzie proponowane są zadania trudniejsze
•    zwiększanie wymagań co do ścisłości i precyzji wypowiedzi
•    przydzielanie uczniom specjalnych zadań np. lidera grupy, asystenta (prowadzenie przez uczniów fragmentów lekcji, korygowanie błędów kolegów)
•    wykonywanie pomocy dydaktycznych, prezentacji multimedialnych, plakatów, eksperymentów, doświadczeń
•    stosowanie różnych metod pracy (problemowa, praktyczna, dyskusja dydaktyczna, gra dydaktyczna, projektu)

Praca z uczniem po zajęciach lekcyjnych:
•    organizowanie konkursów
•    przygotowywanie uczniów do konkursów poprzez poznawanie nowego, nie objętego programem materiału
•    prowadzenie zajęć dodatkowych
•    indywidualne konsultacje 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć