Zespół edukacji wczesnoszkolnej Zespół humanistyczny Zespół języków obcych Zespół matematyczno - przyrodniczy Zespół przedmiotów artystycznych Zespół sportowy

Zespół przedmiotów artystycznych

Praca z uczniem na zajęciach lekcyjnych:
•    zadawanie dodatkowych zadań, modyfikowanie materiału względem potrzeb ucznia (plastyka, muzyka)
•    częściowe prowadzenie zajęć przez uczniów,
•    możliwość występu muzycznego podczas lekcji
•    prezentacja różnych technik plastycznych 
•    prezentacja instrumentów muzycznych z możliwością korzystania przez uczniów
•    udostępnianie materiałów plastycznych zgromadzonych w pracowni 
•    tworzenie scenariuszy zajęć z alternatywą dla uczniów szczególnie uzdolnionych


Praca z uczniem po zajęciach lekcyjnych:
•    prowadzenie zajęć dodatkowych rozwijających zdolności artystyczne
•    zajęcia plastyczno-manualne w ramach programu „Bielańska Stonoga”
•    organizacja konkursów
•    przygotowywanie uczniów do konkursów
•    oprawa muzyczna podczas uroczystości szkolnych - występy uczniów
•    przygotowywanie spektakli szkolnych
•    przygotowanie wystaw prac uczniów na szkolnych korytarzach

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć