Zespół edukacji wczesnoszkolnej Zespół humanistyczny Zespół języków obcych Zespół matematyczno - przyrodniczy Zespół przedmiotów artystycznych Zespół sportowy

Zespół sportowy

Praca z uczniem na zajęciach lekcyjnych: 
•    uczeń zdolny otrzymuje dodatkowe zadania ruchowe
•    uzdolnieni uczniowie otrzymują również trudniejsze zadania ruchowe oraz o zwiększonej intensywności
•    uczeń prezentuje i proponuje ćwiczenia w różnych częściach lekcji

Praca z uczniem po zajęciach lekcyjnych:
•    praca z uczniami w zależności od dyscypliny sportu
•    praca z uczniami uzależniona jest od kalendarza zawodów sportowych organizowanych przez Urząd Dzielnicy i WOM
•    prowadzenie zajęć sportowych przygotowujących bezpośrednio do zawodów sportowych
•    reprezentowanie szkoły w zawodach międzyszkolnych 
•    angażowanie uczniów do współorganizowania z nauczycielami WF szkolnych zawodów sportowych

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć