Zajęcia w ramach budżetu partycypacyjnego Fiolozofia Szachy Sport

Projekty - Budżet Partycypacyjny

Zdrowi i wysportowani.


Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku  5 – 15 lat. 
Projekt ma na celu podniesienie poziomu sprawności uczestników,  kształtowanie postaw prozdrowotnych, zapobieganie i korygowanie wad postawy, walka z nadwagą.
Projekt jest skierowany do uczestników niezależnie od stopnia sprawności fizycznej, szczególnie nieuprawiających systematycznie ćwiczeń fizycznych. 
Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, 1 raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Utworzone zostaną 3 grupy wiekowe. 

Zajęcia bezpłatne w ramach budżetu partycypacyjnego.

Regulamin_zajecia_sportowe.pdf

Kwestionariusz_rekrutacyjny_zajecia_sportowe.pdf

Oswiadczenie_zajecia_sportowe.pdf

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
    ul. Leopolda Staffa 21
    01-884 Warszawa

    adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
  • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
    Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
    Sekretariat:101
    Pedagog:110
    Pielęgniarka:109
    Oddział przedszkolny:105
    Kierownik świetlicy:107
    Świetlica dół:106
    FAX:102

Galeria zdjęć