Informacje ogólne Historia szkoły Dyrekcja

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza mieści się na Bielanach, przy  ul. Leopolda Staffa 21. W chwili obecnej uczęszcza do niej 506 uczniów – klasy liczą 20 – 24 uczniów. W lipcu 1997r w naszej szkole przeprowadzony został – z funduszy Gminy Bielany – remont generalny. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pomysłowości pracowników i dyrekcji szkoły, przebudowano wiele pomieszczeń, zmodernizowano istniejące, dostosowując je do potrzeb dydaktyczno – wychowawczych. Radosnym przeżyciem było oddanie budynku po remoncie. Do dzisiaj budynek szkoły jest czysty, estetyczny, zadbany.
Szkoła posiada nowoczesne  boisko z placem zabaw dla młodszych dzieci. Klasy wyposażone są w atrakcyjne pomoce dydaktyczne, kolorowe meble, dostosowane do potrzeb dzieci.

 

W szkole są dwie biblioteki dla dzieci starszych i młodszych z niezbędnym księgozbiorem. W czytelni szkolnej można przejrzeć aktualne czasopisma, odrobić lekcje, skorzystać z komputera i internetu.

W szkole naszej działa świetlica szkolna, która ma do swojej dyspozycji 3 pomieszczenia, dla każdego poziomu klasowego oddzielna sala. Każda grupa ma swój plan zajęć opiekuńczo — wychowawczy, wszystkie wychowawczynie posiadają wymagane kwalifikacje.


W szatni znajdują się nowoczesne szafki dla uczniów, którzy mogą w nich zostawiać swoje rzeczy.

Kadra pedagogiczna liczy 42 nauczycieli,  którzy w większości legitymują się tytułami magisterskimi oraz mają ukończone studia podyplomowe na różnych kierunkach: edukacja wczesnoszkolna, logopedia, pedagogika terapeutyczna, gimnastyka korekcyjna, informatyka i inne. Większość nauczycieli przystąpiło do awansu zawodowego, doskonaląc swoje umiejętności.

W szkole zatrudnieni są specjaliści: pedagog szkolny, psycholog, reedukatorzy, logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej. Ponadto w szkole pracuje pielęgniarka oraz gabinet stomatologiczny.
 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć