Informacje ogólne Historia szkoły Dyrekcja

Historia szkoły

Zofia Religa

kierownik szkoły w latach 1959-1969

1 września 1959 r. – nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły Podstawowej nr 187 w  Warszawie przy ul. Byczka  Fernando (obecnie Leopolda  Staffa 21.). Pierwszym kierownikiem szkoły była pani Zofia Religa, a jej zastępcami były kolejno panie: Czesława Urbańska, Mirosława Sawczuk , Anna Zdzieszyńska, oraz Danuta Czubaty.
 
Przez pierwsze trzy lata szkoła współpracowała z pracownią  metodyki wychowania  Instytutu Pedagogiki w Warszawie, kierowaną przez doc. Aleksandra Lewina. Pełniąc rolę bazy doświadczalnej, wypracowano system wychowawczy szkoły oparty o idee wychowania w zespole.

W 1962 r. szkoła otrzymała imię Antoniego Makarenki. Od początku przykładano tu wielką wagę do angażowania rodziców w życie szkoły, a ponieważ rodzicami byli przeważnie pracownicy Huty Warszawa, tak więc Huta została opiekunem szkoły i w późniejszych latach wykonała na jej terenie wiele prac budowlano -remontowych.


W 1969r. rozpoczął aktywną działalność szczep harcerski pod kierunkiem pani Eugenii Majewskiej. Opiekunem drużyny była pani Jadwiga Głuc, która prowadziła również drużynę zuchową. Harcerze naszej szkoły mogli poszczycić się wieloma sukcesami. Przez kilka lat cieszyli się opinią najlepszej drużyny w dzielnicy. Zespół  wokalno - taneczny SONATINKI, kierowany przez panią Jadwigę Głuc, wielokrotnie uatrakcyjniał swoimi występami uroczystości szkolne i imprezy  dzielnicowe.
 

Danuta Czubaty

dyrektor szkoły w latach 1969-1979

   
Dotychczasowy kierownik szkoły, pani Zofia Religa odeszła na emeryturę, a jej funkcję przejęła pani Danuta Czubaty, zaś zastępcami były kolejno panie Jadwiga Głuc i Anna Słomińska. Dzięki ich zdolnościom organizacyjnym i ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli utrzymywano wysoki poziom pracy dydaktyczno - wychowawczej, szczególnie wiele zdziałano w dziedzinie opieki nad uczniami.

W  1973 roku szkoła przystąpiła do konkursu „Klub Otwartych Szkół”. Słowa wypowiedziane wówczas przez panią dyrektor Czubaty: „ nie nagrody są w tym współzawodnictwie rzeczą najbardziej dopingującą, a fakt że podnosi ono rangę działania pozalekcyjnego szkół” nie straciły swej aktualności do dziś. W tym okresie uczniowie bardzo dużo czasu spędzali w szkole na różnorodnych zajęciach świetlicowych, sportowych, zabawach szkolnych itp. w wymiarze pozalekcyjnym. Drużyna chłopców pod kierunkiem pana Mariana Biesiadeckiego zdobyła v-ce mistrzostwo Warszawy w piłce nożnej. Trzygłosowy chór uczniowski pod kierunkiem pani Jadwigi Głuc uczestniczył we wszystkich apelach szkolnych, zdobywał liczne nagrody w przeglądach zespołów artystycznych.

Niemal we wszystkich dziedzinach działalności szkoły widoczne było ogromne zaangażowanie aktywnego Komitetu Rodzicielskiego. W tym czasie placówka „zdobyła ” drugiego opiekuna - Lotniczą Jednostkę Wojskową.
 

Anna Słomińska

dyrektor szkoły w latach 1979-1989

 

Szkoła pożegnała odchodzącą panią Danutę Czubaty, zaś jej funkcję przejęła pani Anna Słomińska. Zastępcami były kolejno panie: Eugenia Majewska, Maria Grzebień, Anna Baranowska i Renata Dziedzic.

W kwietniu 1981 r. pod kierunkiem pani dyrektor Anny Słomińskiej i nauczycielki historii Tatjany Jarosińskiej, oraz przy współpracy Jednostki Wojskowej dokonano otwarcia Izby Pamięci Narodowej. Na tę uroczystość przyjął zaproszenie gen. brygady Władysław Hermaszewski. Izba ta służyła młodzieży przez wiele lat, odbywały się w niej lekcje historii i wychowania obywatelskiego. Bogate wyposażenie wydatnie wpływało na jakość procesu dydaktyczno - wychowawczego, a szczególnie wychowania patriotycznego.

W tych latach pani Grażyna Cesarska prowadziła klasy z rozszerzonym programem wychowania fizycznego w piłce siatkowej dziewcząt, a pan Stanisław Skibniewski w lekkiej atletyce. Młodzież pod ich kierunkiem mogła poszczycić się wieloma sukcesami sportowymi w piłce siatkowej, biegach przełajowych, w piłce nożnej (gra o „Złotą piłkę”), w czwórboju lekkoatletycznym. W roku 1986 siatkarki zajęły I miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży i powtórzyły swój sukces zajmując I miejsce w Makroregionie Mazursko -  Warszawskim.

Oprócz sukcesów sportowych uczniowie naszej szkoły zdobywali czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych:
- w matematyce - pod kierunkiem pani Anny Sitnik i pani Tamary Koźlakiewicz,
- w biologii - pod kierunkiem pani Wandy Preś,
- w geografii- pod kierunkiem pani Danuty Jędrusik,
- w języku polskim - pod kierunkiem pani Anny Baranowskiej i pani Eugenii Majewskiej,
- w historii - pod kierunkiem pani  Tatjany Jarosińskiej,
- w języku rosyjskim - pod kierunkiem pani Elżbiety Mówczan.
Chór szkolny prowadzony przez panią Annę Tylman zajmował znaczące miejsca w przeglądach chórów „a capella”.
Uczniowie pod opieką pani Eugeni Majewskiej zajęli I i III miejsce w konkursie „Latający reporter” organizowanym przez prasę.
Odnotowano wiele osiągnięć w turniejach tańca towarzyskiego, co było zasługą pana Stanisława Skibniewskiego.
 

 

Eugenia Majewska

dyrektor szkoły w latach 1989-1992

 

Pani dyrektor Anna Słomińska odeszła na emeryturę. Kierownictwo szkoły obejmuje pani Eugenia Majewska, a zastępcą nadal pozostaje pani Renata Dziedzic.

Uczniowie szkoły pod kierunkiem wybitnych nauczycieli osiągają sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i rozgrywkach sportowych. Nauczyciele i uczniowie ściśle współpracują ze ZBOWID-em, pamiętając o żołnierzach walczących o niepodległość Polski. W 1990r. szkoła otrzymała odznakę „Za zasługi dla ZBOWiD-u”.  Uczniowie klas VII i VIII wyjechali na wycieczkę szlakiem Warszawa-Wilno-Kowno-Troki. Uczestnicy wycieczki złożyli kwiaty na wileńskim cmentarzu na Rossie, gdzie spoczywa serce Józefa  Piłsudskiego. Uczniowie zwiedzali  również Uniwersytet Wileński, w którym kształcił się  Adam  Mickiewicz.

20-21 maja 1990r. odbyły się cztery spektakle z okazji 200 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go maja. Uczniowie w  strojach staropolskich pod kierunkiem pani Tatjany Jarosińskiej wystawili dla innych szkół spektakl pt. „Witaj Jutrzenko”.

30.03.1992 w pracowni fizycznej naszej szkoły została otwarta pierwsza wystawa „Nowe oblicza fizyki”. Uczniowie  pod kierunkiem pani Jolanty Zamorskiej demonstrowali różnorodne doświadczenia fizyczne. Na wystawę przybyli przedstawiciele władz Gminy Żoliborz oraz uczniowie  większości szkół Żoliborza i innych gmin.
 

Renata Sobczak

dyrektor szkoły w latach 1992 - 2017

 
Pani dyrektor Eugenia Majewska odchodzi na emeryturę. W tym roku po raz pierwszy w historii szkoły odbywa się konkurs na  stanowisko dyrektora.

Dyrektorem szkoły zostaje wybrana pani Renata Sobczak – absolwentka i nauczycielka naszej szkoły. W tym czasie w kraju następują istotne przemiany ustrojowe i organizacyjne, w wyniku których szkoły na pewien okres stały się zakładami budżetowymi, a ciężar ich  utrzymania  spoczywał na gminach i  dyrektorach  placówek.

Dużym wsparciem w działalności szkoły byli rodzice, którzy współuczestniczyli w jej prowadzeniu i utrzymaniu. Pomimo ciężkiej sytuacji, chcieliśmy aby nasza placówka była nowoczesna, zaopatrzona w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Najważniejszym zadaniem w tym okresie było utworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej. W tym tak trudnym przedsięwzięciu pomogli rodzice, którzy z własnych funduszy zakupili komputery i przebudowali salę lekcyjną przystosowując ją do nowych potrzeb.

Rodzice uczniów sami malowali sale lekcyjne, pomagali w ich urządzaniu, kupowali ławki, krzesła, regały i pomoce naukowe. Młodzież natomiast prezentowała  swoją wiedzę i umiejętności.
Zespół młodych fizyków pod kierunkiem pani Jolanty Zamorskiej co roku organizował wystawy na których prezentowano nowoczesne techniki laserowe, holograficzne i optyczne. Wystawy te odwiedzali przedstawiciele Kuratorium Warszawy, radni gminy Żoliborz i Bielan, uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.       

W 1992r. gościliśmy zawodników z holenderskiego Klubu SSS Wageningen. Zagraniczni sportowcy-amatorzy pokazali nam i rozpropagowali nieznaną w Polsce grę-korfball.

Nasze siatkarki pod kierunkiem pani Grażyny Cesarskiej odnosiły kolejne sukcesy w rozgrywkach gminnych, w Mistrzostwach Makroregionu Mazursko Warszawskiego, w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.
W tym czasie uczniowie nasi wielokrotnie zdobywali nagrody i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych,  wiedzy (o Bielanach, o Węgrzech), w konkursach plastycznych, w przeglądach teatralnych.

06.12.1993r. uczniowie naszej szkoły wystąpili do Kapituły Orderu Uśmiechu o przyznanie tego zaszczytnego odznaczenia profesorowi Zbigniewowi Relidze - wybitnemu kardiochirurgowi. Pan profesor odwiedził naszą szkołę, którą tworzyła i prowadziła  jego matka – pani Zofia Religa.

Młodzież naszej szkoły, wielokrotnie uczestniczyła w akcjach charytatywnych. Uczniowie pod kierunkiem pani pedagog Anny Olankowicz co roku biorą aktywny udział w zbiórce pieniędzy  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez wiele lat współpracowali również z UNICEF (udział w konkursach, sprzedaż kart świątecznych w celu pozyskania funduszy dla tej organizacji). Oprócz tych akcji dzieci pod kierunkiem bibliotekarki szkoły pani Jadwigi Jaczewskiej zbierają pieniądze, odzież, środki czystości dla dzieci chorych, biednych, dotkniętych takimi kataklizmami jak  powódź lub wojna. Nawiązaliśmy również kontakty z polskimi dziećmi na Litwie i Białorusi wysyłając im polskie książki, zeszyty, pomoce naukowe i zabawki. W ramach współpracy ze Szkołą Życia zespoły teatralne pani Jolanty Gawrońskiej i pani Teresy Całki wystawiły przedstawienia dla dzieci upośledzonych umysłowo.

Nie pozostajemy obojętni na losy zwierząt. Co roku zbieramy pieniądze, żywność i koce dla bezdomnych zwierząt w  schroniskach.  Dzięki społecznej postawie uczniów możliwe było przygarnięcie i wyleczenie bezdomnego  kota, który na stałe wpisał się w historię  szkoły.

Co roku szkołę naszą odwiedza wielu uczestników ruchu oporu. Druh Sieradzki (ps.”Świst”) uczestnik walk powstańczych jest naszym przyjacielem, częstym gościem, który przekazuje młodzieży wzory postaw patriotycznych.

W lipcu 1997 r. w naszej szkole przeprowadzony został – z funduszy Gminy Bielany -  remont generalny. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pomysłowości pracowników i dyrekcji szkoły, przebudowano wiele pomieszczeń, zmodernizowano istniejące, dostosowując je całkowicie do potrzeb dydaktyczno-wychowawczych. Radosnym przeżyciem było oddanie budynku po remoncie, gdy  ujrzeliśmy nową i piękną szkołę.

W 1994 r. decyzją Rady Pedagogicznej szkoła nasza przestała nosić imię Antoniego  Makarenki. Od tej chwili  zaczęliśmy myśleć o wyborze nowego patrona. 200-lecie urodzin Adama Mickiewicza zainspirowało młodzież do wyboru poety na nowego patrona szkoły. Twórczość Adama Mickiewicza towarzyszy nam od najmłodszych lat szkolnych – zachwyca pięknem polskiej mowy, swoją prostotą i jednocześnie bogactwem. Jest lekcją poświęcenia, patriotyzmu, wrażliwości na los drugiego człowieka, a także wiary, że kto ma zapał ten wszystko sprawi, bo „zapał tworzy cudy”. Dnia 27 kwietnia 1999 roku Rada Pedagogiczna przychyliła się do propozycji młodzieży i podjęła decyzję o wyborze Adama Mickiewicza na  patrona szkoły.
Na posiedzeniu Zarządu Gminy Bielany w dniu 29 września 1999 roku podjęto uchwałę o nadanieu Szkole Podstawowej nr 187 przy ul. Leopolda Staffa 21 imienia Adama Mickiewicza.

Wszystkie osiągnięcia i sukcesy o których napisaliśmy są powodem do satysfakcji. Jednak żródłem naszej największej radości i dumy jest fakt, że nie tylko obecni uczniowie, ale również absolwenci i ich rodzice mówiąc po latach o Szkole Podstawowej nr 187 powiadają o niej ”nasza szkoła”.
 
 
 

Jacek Gałkiewicz

dyrektor szkoły od 2017r.

W 2017 roku dyrektorem szkoły został pan Jacek Gałkiewicz, który rozpoczął w szkole szereg zmian. Zastępcą dyrektora został pan Tomasz Wiśniewski, a w kolejnym roku do tego grona dołączyła również pani Ewelina Tatoń.
 
Dziś nasza szkoła może się poszczycić kilkoma ważnymi założeniami:
* Brak prac domowych w klasach I-V (Realizacja programu podczas lekcji bez konieczności obciążania ucznia pracami domowymi. Wykorzystanie wolnego czasu po szkole wedle upodobań ucznia i jego rodziny, np. poprzez dodatkowe zajęcia, czytanie, rozwijanie pasji czy po prostu spędzanie czasu na łonie natury. Jedyne zadania domowe związane z obowiązkiem szkolnym to przygotowanie do sprawdzianu, czytanie lektur, nauka wiersza czy słówek na lekcję języka obcego lub prace domowe pisemne zadawane z weekendem w środku).

* Klasa z pomysłem (klasy pierwsze w roku szkolnym 2019/2020 to: podróżnicza, matematyczna, prozdrowotna).

* Aktywna przerwa (Projekt mający na celu uatrakcyjnienie przerw między lekcjami, m.in. poprzez: zajęcia sportowe, zajęcia muzyczno-ruchowe, turnieje tenisa stołowego, sale ciszy - dla uczniów potrzebujących w ciszy i spokoju zjeść posiłek; także dla tych, którzy potrzebują wyciszenia i spokoju, szereg gier planszowych dostępnych dla uczniów, w okresie letnim spędzanie przerw na powietrzu).

* Lekki plecak (Zakupiono podręczniki (jeden na ławkę) dostępne dla uczniów w pracowniach, aby nie było konieczności dźwigania książek w plecakach).

* Wolontariat (W naszej szkole poprzez działalność wolontariatu krzewimy idee szacunku do ludzi oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, pomoc schroniskom dla bezdomnych zwierząt, akcja Góra Grosza), zaczytani.org.(zbiórka książek dla pacjentów szpitali i hospicjów), współpracujemy z Bielańską Kapitułą Ośmiu Wspaniałych i Fundacją Świat na Tak, Warszawskim Hospicjum Dziecięcym oraz Domem Dziecka nr 1 Nasz Dom.

* Dostępność zajęć specjalistycznych (logopedia, reedukacja, integracja sensoryczna, trening umiejętności społecznych, terapia ręki, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze). Znacznie wzrosła liczba godzin wsparcia dla uczniów z problemami. Wzrosła także ilość nauczycieli wspomagających dla uczniów z dysfunkcjami.

* Biblioteka jako miejsce nauki oraz odpoczynku (Bibliotekarki ukończyły kurs biblioterapii; gromadzą książki, aby prowadzić zajęcia biblioterapeutyczne, w związku z czym warsztat już jest bardzo bogaty).
W planach jest powołanie do życia dyskusyjnego klubu filmowego - w tym celu zakupiono projektor i ekran. Dla dzieci młodszych, które mają problemy z nauką czytania, prowadzony jest projekt Czytamy razem. Biblioteka na bieżąco kupuje nie tylko lektury, ale także książki obyczajowe i nowości wydawnicze dostosowane do wieku uczniów, aktywizując w ten sposób czytelnictwo. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymaliśmy 15 tys. zł na zakup nowych książek, nie będących podręcznikami. Zakupiliśmy prawie 1000 pozycji.

* Akademia matematyki (Matematyka jako królowa nauk pozwala dzieciom w nabywaniu kompetencji w zakresie rozwijania umiejętności myślenia, rozumowania, planowania. Program Akademia Mate

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć