VI Bielański Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

VI Bielański Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
dla uczniów bielańskich szkół podstawowych klas VII, VIII
organizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

1.Uczestnicy konkursu to 3 - osobowe zespoły uczniów szkół podstawowych z klas 7-8 z dzielnicy Bielany.
2.Szkołę może reprezentować jeden zespół, wyłoniony w eliminacjach szkolnych. W konkursie nie mogą uczestniczyć uczniowie biorący w nim udział w poprzednich latach.
 
 

IV. PROGRAM KONKURSU:
Konkurs jest przeprowadzany w dwóch etapach:
1. Etap pierwszy – szkolny
Test z części teoretycznej przeprowadzony zostanie w dniu 5 listopada o godz. 8:00 w stołówce szkolnej.
Osoby chętne do udziału zgłaszają się do wychowawców w terminie do 30 października.

2. Etap drugi – dzielnicowy
Odbędzie się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 przy ulicy Kasprowicza 107 w Warszawie w dniu 28.11.2019 r o godzinie 9.00.

Konkurs składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
W części teoretycznej każdy uczestnik pisemnie odpowiada na 20 pytań testowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Test rozwiązuje indywidualnie każda osoba z grupy, natomiast wynik testu danej grupy jest sumą indywidualnych wyników każdego uczestnika w grupie.

W części praktycznej 3-osobowy zespół szkolny udziela pierwszej pomocy przedmedycznej. Do wykonania będą różnego rodzaju zadania, które poprzedzone zostaną realistycznym ucharakteryzowaniem pozorantów oraz wykonaniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie.

Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców indywidualnych (decyduje największa ilość punktów uzyskanych w teście teoretycznym) oraz zespołowych szkoły (suma punktów trzech uczniów z testu teoretycznego i punktów uzyskanych w części praktycznej).

Komisja konkursowa wyłania trzech laureatów indywidualnych oraz trzech laureatów zespołowych.

V. TEMATYKA KONKURSU OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:
1 Skład apteczki pierwszej pomocy.
2 Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych.
3 Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci.
4 Pozycja boczna.
5 Przenoszenie rannych.
6 Rozpoznawanie zagrożeń i właściwe zachowanie się w miejscu wypadku (wykonywanie kolejno czynności ratunkowych).
7 Powiadamianie służb ratunkowych.
8 Krwotoki i rany.
9 Złamania.
10 Zasłabnięcia, omdlenia.
11 Zadławienia.
12 Oparzenia.
13 Odmrożenia.
14 Porażenie prądem.
15 Porażenie piorunem.
16 Krwawienie z nosa.

VI. KOMISJA KONKURSOWA PRZY OCENIE ZADAŃ BĘDZIE BRAŁA POD UWAGĘ:
1. Sprawdzian teoretyczny:
- poprawność odpowiedzi,

2. Sprawdzian praktyczny:
- dokładność w czasie wykonywania zadania,
- kolejność wykonania czynności,

3. Decyzja komisji jest ostateczna.

autor tekstu: Ewa Lisiowska

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć