• W 2019 roku układ okresowy pierwiastków chemicznych obchodzi 150 lat. Pomimo tego, że został wynaleziony tak dawno temu, do dziś jest używany.
  Z tej okazji ogłaszam konkurs!

  Ułóż hasło korzystając tylko z symboli pierwiastków chemicznych.
  Każdy symbol pierwiastka chemicznego wraz z nazwą ma być w osobnym kwadraciku.
  Najbardziej kreatywne wykonania i pomysły zostaną nagrodzone.
  Prace przygotowane na formacie A2 należy przynosić do nauczycieli chemii.
  Konkurs twa do 19.11.2019 roku.
  Powodzenia :)
  autor tekstu; Agnieszka Pawlak
  24.10.2019 19:12 | więcej »
 • VI Bielański Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
  dla uczniów bielańskich szkół podstawowych klas VII, VIII
  organizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

  1.Uczestnicy konkursu to 3 - osobowe zespoły uczniów szkół podstawowych z klas 7-8 z dzielnicy Bielany.
  2.Szkołę może reprezentować jeden zespół, wyłoniony w eliminacjach szkolnych. W konkursie nie mogą uczestniczyć uczniowie biorący w nim udział w poprzednich latach.
   
   
  24.10.2019 18:49 | więcej »
 • Konkurs Ekologiczny „Mazowieckie Krajobrazy”
  dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

  Organizator Konkursu: Województwo Mazowieckie;

  CEL, m.in.: popularyzacja walorów krajobrazowych, przyrodniczych, kulturowych, zabytkowych, turystycznych i estetycznych Mazowsza; uświadomienie jak ważną rolę pełni otaczająca nas przestrzeń;
  TEMATYKA: tematyka konkursu dotyczy zagadnień związanych z ochroną, planowaniem, kształtowaniem krajobrazu.

  WARUNKI UDZIAŁU:
  Prace muszą ściśle dotyczyć tematyki Konkursu i spełniać następujące warunki:
  - I grupa wiekowa – szkoły podstawowe, klasy I-III – plakat ekologiczny z hasłem, technika dowolna, format papieru A2 lub A3 (lub zbliżony), praca dwuwymiarowa (płaska);
  - II grupa wiekowa – szkoły podstawowe, klasy IV-VI – fotografia przedstawiająca Mazowieckie Krajobrazy z opisem danego miejsca na odwrocie zdjęcia, format dowolny; zdjęcie należy przekazać również na płycie CD;
  - III grupa wiekowa – szkoły podstawowe, klasy VII-VIII – wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki, format papieru A4.

  TERMIN składania prac do Komisji szkolnej - 28 października 2019 roku.

  Etapy Konkursu: I etap – szkolny, II etap – regionalny, III etap – wojewódzki.

  Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie zgłaszają się do p. Agaty Kluczyńskiej.

   
  autor tekstu: Agata Kluczyńska
  14.10.2019 22:06 | więcej »
 • XIII Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”
   
  Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej (1-8)

  Głównym celem Konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Nowatorska formuła, polegająca na przeprowadzeniu doświadczeń, wskazuje na kilka ważnych elementów: uświadamia, że wszystko, co dzieje się w naturze ale też w domu, szkole, w środowisku najbliższym każdemu dziecku, da się wyjaśnić w sposób naukowy. Dlatego też każdy może mieć swój wkład w rozwój świata. Ponadto, doświadczenia przeprowadzane w warunkach domowych pozwalają na ciekawe, kreatywne spędzenie czasu w gronie rodziny. Uczą dyscypliny, cierpliwości i odpowiedzialności. Formuła testu również nastawiona jest na pokazanie dzieciom, że oprócz wiedzy teoretycznej, niezwykle istotna jest umiejętność logicznego rozumowania, przeprowadzania wywiadów, które są charakterystyczne dla świata nauki.

  TERMINY:
  - zapisy od 1 października 2019r. do 7 lutego 2020r.
  - opłata za konkurs wnoszona do koordynatorów (10zł)
  - ogłoszenie doświadczeń konkursowych: 21 stycznia 2020r.

  - KONKURS: 17 marca 2020r.
  - ogłoszenie wyników: 18 maja 2020r.

  TESTY:
  Testy i doświadczenia oraz klucze odpowiedzi z poprzednich edycji konkursu można znaleźć na stronie organizatora www.swietlik.edu.pl (zakładka: jak się przygotować).

  Koordynatorem konkursu na terenie szkoły jest p. Karolina Kraszewska, Paulina Piasecka –Bartczak.

  autor teksu: Karolina Kraszewska
  12.10.2019 20:04 | więcej »
 • Zapraszam wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie fizycznym organizowanym przez Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego.

  Konkurs przebiega w dwóch etapach.
  Etap I
  Każdy uczestnik wykonuje PREZENTACJĘ na jeden z tematów:

  1. Opowiedz nam o zjawisku ruchu we Wszechświecie.
  2. Asteroidy, przybysze z otchłani kosmosu, czy są zagrożeniem dla naszej cywilizacji?
  3. Twoje doświadczenia, prace, przemyślenia fizyczne. Opowiedz nam o nich!
  Prezentacja powinna być odczytywana przez dowolny program dostępny w pakiecie Microsoft Office, w formacie PDF, być plikiem wykonywalnym lub filmem. Prezentacja i film nie powinny trwać dłużej niż 10 minut.
  W prezentacji należy wskazać źródła, z których Autor zaczerpnął informacje.
  Wykonaną pracę, zapisaną na płycie CD lub DVD należy dostarczyć w terminie 8 listopada 2019 r. do siedziby szkoły (Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3).
  Dostarczony materiał powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mailowym ucznia. Prosimy również dołączyć nazwę szkoły oraz nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu.
  Każdy uczestnik konkursu powinien dołączyć do pracy wypełnioną i podpisaną przez rodziców/ prawnych opiekunów zgodę na publikację wizerunku oraz zgodę na publikację danych osobowych.

  Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie, chętnie pomogę i służę radą. Więcej informacji o konkursie udzielę osobiście.
  autor tekstu: Jolanta Bazydło
  12.10.2019 19:24 | więcej »
 • Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału
  w VIII Bielańskim Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczym
  "Nowe odkrycia w naukach przyrodniczych"

  ORGANIZATOR
  XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí, ul. Leopolda Staffa 111, 01-884 Warszawa,

  CELE KONKURSU
  • Rozwijanie zainteresowań biologicznych;
  • Pobudzanie aktywności badawczej;
  • Rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

  ZASADY UCZESTNICTWA I ORGANIZACJA KONKURSU
  • Konkurs jest kierowany do dwóch grup uczniów:
  o Szkół podstawowych i gimnazjów
  o Liceów i techników
  • Uczestnik przygotowuje prezentację komputerową na temat nowych odkryć w naukach przyrodniczych.
  • Prezentacja powinna zawierać nie więcej niż 10 slajdów.
  • Wystąpienie nie może przekroczyć 12 minut.
  • Oprócz prezentacji można przygotować, np. pokaz doświadczenia. W tym przypadku wystąpienie może być przedłużone o 5 minut.

  TERMINY
  Zgłoszenia uczestników i prezentacje komputerowe na pendrive przyjmowane będą do 24 stycznia 2019 r. ,
  Konkurs w XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí, odbędzie się 20 lutego 2019 r. w budynku liceum o godzinie 12.00.
  ZAPRASZAM SERDECZNIE
  Agnieszka Pawlak
  26.01.2019 21:21 | więcej »
 • Organizatorami Mazowieckiego Konkursu Chemicznego „Atom i cząsteczka”
  nauczyciele chemii z XXVI Liceum Ogólnokształcącegosą

  Cele konkursu
  •Popularyzacja wiedzy chemicznej, głównie z zakresu budowy materii.
  •Wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych.
  •Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
  •Wyrabianie umiejętności twórczego myślenia i samodzielnego rozwiązywania zadań problemowych.
  •Kształtowanie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w dostępnych źródłach.
  •Integracja młodzieży i motywowanie do współzawodnictwa.

  Organizacja konkursu
  1.Konkurs odbywa się w dwóch etapach. 
  2.Etap I przeprowadzony zostanie 28 lutego (czwartek) 2019 r. 
  3.Czas pracy uczestników w I etapie wynosi 60 minut. 
  4.Do rozwiązania uczniowie otrzymają 20 zadań zamkniętych (testowych) oraz 3 zadania otwarte. 

   
  Zgłoszenia do konkursu przyjmuje p. Suszniak
   
  26.01.2019 21:09 | więcej »
 • Świetlik
  XII Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

  Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej (1-8)
    
  TERMINY:
  - zapisy od 1 października 2018r. do 31 stycznia 2019r.
  - opłata za konkurs wnoszona do koordynatorów (10zł)
  - ogłoszenie doświadczeń konkursowych: 15 stycznia 2019r.
  - KONKURS: 12 marca 2019r.
  - ogłoszenie wyników: 15 maja 2019r.

  Koordynatorem konkursu na terenie szkoły jest
  p. Karolina Kraszewska, Paulina Piasecka – Bartczak

   
  17.10.2018 22:19 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć