• Warsztaty - Treninig skutecznego rodzica wg. T. Gordona
  Szanowni Opiekunowie,
  Zapraszamy na warsztaty doskonalenia umiejętności rodzicielskich – 
  TRENING SKUTECZNEGO RODZICA WG. T. Gordona. 
  Warsztat dedykowany rodzicom dzieci w wieku 6-10 lat, którzy mają wątpliwości, co do stosowanych przez siebie metod wychowawczych w procesie wychowywania dziecka, a ogarniająca ich coraz częściej bezradność w relacjach z nim sprawia, że nie wiedzą co robić. Trening Skutecznego Rodzica to specjalny zestaw umiejętności komunikacyjnych i zbiór porad pomagający rodzicom rozwiązywać wszystkie konflikty z dziećmi ku obopólnej satysfakcji. Co zyskasz?: Nowe umiejętności! - rozwiązywania konfliktów potrzeb i wartości; pomagania i aktywnego słuchania; wyrażania siebie i używania wielu rodzajów komunikatów typu ja; rozpoznawania po czyjej stronie leży problem; konfrontacyjnych i stawiania granic; tworzenia zasad w rodzinie, które będą przestrzegane przez dzieci; radzenia sobie ze stresem i złością. Zbudujesz zdrowsze relacje z własnym dzieckiem! 
  Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny z wykorzystaniem krótkich prezentacji, ćwiczeń, dyskusji i indywidualnych wypowiedzi uczestników.
  Grupa od 10 do 15 osób, 
  KIEDY: 30 i 31 marca i 6 kwietnia 2019 r.(soboty ).  
  Od godz. 9.00 do 9.30 sprawy organizacyjne
  W godzinach: 9.30-17.30 warsztat
  GDZIE: Stowarzyszenie „Mamy Czas”, al. Zjednoczenia 19 (budynek poczty), metro: Stare Bielany
  Cykl warsztatowy: 3 spotkania  x 8 h zegarowych          
  Koszt: BEZPŁATNY
  Otrzymują Państwo dodatkowo pakiet profesjonalnych materiałów. Uczestnicy zobowiązują się do wniesienia jednorazowej składki na cele statutowe Stowarzyszenia “Mamy Czas” w wysokości 
  90 zł

  Komu: rodzice, którzy mają dzieci w wieku 6-10 lat 
  ZAPISY : stonoga.mamyczas@gmail.com, www.bielanskastonoga.wordpress.com, 
  Tel.: 695 582 415
  Warsztat realizowany w ramach projektu „Bielańska Stonoga”, który jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy Dzielnica Bielany 
  21.03.2019 16:24 | więcej »
 • Szanowni Opiekunowie,
  Zapraszamy na warsztaty doskonalenia umiejętności rodzicielskich – TRENING SKUTECZNEGO RODZICA WG. T. Gordona.
  Warsztat dedykowany rodzicom dzieci w wieku 6-10 lat, którzy mają wątpliwości, co do stosowanych przez siebie metod wychowawczych w procesie wychowywania dziecka, a ogarniająca ich coraz częściej bezradność w relacjach z nim sprawia, że nie wiedzą co robić. Trening Skutecznego Rodzica to specjalny zestaw umiejętności komunikacyjnych i zbiór porad pomagający rodzicom rozwiązywać wszystkie konflikty z dziećmi ku obopólnej satysfakcji. Co zyskasz?: Nowe umiejętności! - rozwiązywania konfliktów potrzeb i wartości; pomagania i aktywnego słuchania; wyrażania siebie i używania wielu rodzajów komunikatów typu ja; rozpoznawania po czyjej stronie leży problem; konfrontacyjnych i stawiania granic; tworzenia zasad w rodzinie, które będą przestrzegane przez dzieci; radzenia sobie ze stresem i złością. Zbudujesz zdrowsze relacje z własnym dzieckiem!
  Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny z wykorzystaniem krótkich prezentacji, ćwiczeń, dyskusji i indywidualnych wypowiedzi uczestników.
  Grupie od 10 do 15 osób.

  KIEDY: od 07 maja 2018 r.(poniedziałki).  W godzinach:18:30-21.30
  GDZIE: Stowarzyszenie „Mamy Czas”, al. Zjednoczenia 19
  Cykl warsztatowy: 3 spotkania  x 8 h zegarowych            
  WARSZTAT: BEZPŁATNY
  Otrzymują Państwo dodatkowo pakiet profesjonalnych materiałów. Uczestnicy zobowiązują się do wniesienia jednorazowej składki na cele statutowe Stowarzyszenia “Mamy Czas” w wysokości 80 zł
   
  Komu: rodzice, którzy mają dzieci w wieku 6-10 lat

  ZAPISYstonoga.mamyczas@gmail.com, www.bielanskastonoga.wordpress.com, Tel.: 695 582 415

  Warsztat realizowany w ramach projektu „Bielańska Stonoga”, który jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy Dzielnica Bielany  
  23.04.2018 20:23 | więcej »
 • W tym miesiącu w ramach Bielańskiej Stonogi i dzięki uprzejmości Dalekowschodniemu Centrum Kulturalno-Sportowemu SOTO odkryjemy kulturę Japonii.
  Uczniowie poznają:
  - trochę historii i geografii
  - nieznane dotąd ciekawostki
  - niespotykane stroje japońskie
  - japońskie sztuki walki, etykietki, broń
  - pokaz sztuk walki
  - warsztat sztuki walki
  SPOTKANIE Z KULTURĄ JAPONII - 23 - 24.04.2018 r.

   
  22.04.2018 23:28 | więcej »
 • O programie
  Program „Bielańska Stonoga” stanowi element lokalnego systemu wsparcia w Dzielnicy Bielany. Jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat, z terenu Bielan, w szczególności ze szkół: Szkoła Podstawowa nr 187, Szkoła Podstawowa nr 283 oraz Szkoła Podstawowa nr 214. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci w wieku 6-18 lat uczęszczających do szkół na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, poprzez udział dzieci, rodziców i nauczycieli w działaniach projektu. Projekt jest realizowany we współpracy z: Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Szkołą Podstawową nr 187, Szkołą Podstawową nr 283, Szkołą Podstawowa nr 214, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany i innymi instytucjami wspierającymi edukację i wychowywanie dzieci oraz wsparcie rodziny.
   Realizatorami projektu są doświadczone bielańskie organizacje pozarządowe:
  – Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Aktywna szkoła”,
  – Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów „Stara 4”,
  – Fundacja Bene Vobis,
  – Stowarzyszenie „Mamy Czas”,
  – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”,
  – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowiecki,
  – Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”.


  Informacje pochodzą ze strony https://mamyczas.wordpress.com/bielanska-stonoga/
  19.02.2018 12:32 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć