• W ramach zajęć rozwijających niżej wymienione umiejętności, trenowaliśmy myślenie oraz gimnastykowaliśmy wyobraźnię poprzez ćwiczenia wykonywane w zespołach. Umiejętność pracy grupowej ćwiczyliśmy również poprzez projektowanie abażurów, scenografii do poszczególnych fragmentów bajek oraz jajkodromu. Prezentacja efektów naszej pracy dokonywana była na forum klasy przez wyłonionych przez nas liderów zespołów. Dowiedzieliśmy się, że pracując w grupie spełniamy różne role: koordynatora, pomysłodawcy, realizatora, strażnika norm i czasu, motywatora oraz krytyka. Wspólna praca sprawiła nam wiele przyjemności, ale okazała się też niemałym wyzwaniem ponieważ wymagała od nas wypracowania wspólnej koncepcji, którą zaakceptuje każdy jej uczestnik. Pomimo trudności zrozumieliśmy, że pracując w grupie ubogacamy się pomysłami, co  pozwoliło nam osiągnąć bardzo korzystne rezultaty oraz pozwoliło rozwinąć cenne umiejętności.  

                            
  24.04.2018 19:09 | więcej »
 • Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów jest obecnie jednym z najważniejszych zadań szkoły. Dlatego klasa 3d przystąpiła do programu “Kompetencje na szóstkę”. Program pomaga rozwijać kompetencje społeczne uczniów - kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, kształci umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania, zapewnia uczniom wszechstronny rozwój osobowy i społeczny (komunikacja i współpraca w grupie, nawiązywanie relacji, realizacja wspólnego projektu), rozbudza i zaspokaja naturalną ciekawość poznawczą uczniów.
  24.04.2018 18:35 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć