O programie


Szanowni Rodzice!

Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie rozpoczyna od września 2018 roku realizację programu „Akademia Matematyki”. 
Matematyka jako królowa nauk pozwala dzieciom w nabywaniu kompetencji w zakresie rozwijania umiejętności myślenia, rozumowania, planowania. Program „Akademia Matematyki” adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 187 im. A.Mickiewicza w Warszawie oraz wychowanków wybranych przedszkoli, którzy wykazują uzdolnienia matematyczne i przede wszystkim są zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy z tej dziedziny. 
Celem głównym będzie zatem umożliwienie dzieciom zdolnym rozwijanie twórczego myślenia, poszerzanie ich zainteresowań, pomoc w osiąganiu sukcesów.
Na zajęciach uczeń będzie:
• rozwijać umiejętności i zainteresowania matematyczne poprzez realizację treści wykraczających poza program nauczania;
•    poznawać i doskonalić poprawne  posługiwanie się językiem matematycznym;
•    umiejętnie poszukiwać i właściwe wykorzystywać informacje w praktyce;
•    zdobywać umiejętności dostrzegania związków między matematyką, a otaczającym światem;
•    w grupach starszych przeprowadzać złożone rozumowania matematyczne;
•    w grupach młodszych poznawać tajniki matematyki poprzez zabawę;
•    sprawnie i precyzyjnie posługiwać się symbolami matematycznymi;
•  motywowany do dalszej pracy poprzez wskazywanie jego osiągnięć i zachęcanie do uczestnictwa  w konkursach matematycznych.

Zapisy do programu prowadzą nauczyciele matematyki w SP nr 187 i wychowawcy w przedszkolach, start zajęć nastąpi w drugiej połowie września. Zajęcia będą odbywały się cyklicznie przez cały rok szkolny na zasadzie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie!
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 187

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć