• Uczenie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat.
  Kompetencje cyfrowe kształtować możemy w różnym okresie, w połączeniu z innymi ważnymi dla dziecka tematami, pamiętając o dopasowaniu metod do wieku i możliwości rozwojowych naszych wychowanków.
  Zaproponowane aktywności w ramach innowacji „Programowanie jest proste” pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko, niezależnie od tego, czy będzie chciało w dalszej przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie programowania, czy nie.

    1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy 2c.
    2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
     wykorzystanie TIK,
     zapoznanie z programowaniem,
     wdrożenie pracy metodą problemową.

  Cel główny:
   rozwijanie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności;
   kształtowanie kompetencji miękkich:  umiejętność pracy w zespołach, szukanie kompromisów;
   stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze   korzystanie z nowoczesnych technologii.

  Cele szczegółowe:
     poprawa świadomości bezpieczeństwa w korzystaniu z urządzeń cyfrowych;
     swobodne posługiwanie się komputerem i tabletem;
     zachęcanie do rozwijania umiejętności programowania;
     kształtowanie u uczniów umiejętności pracy w grupie, logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

   
  Tekst: Ewa Lisiowska
  17.11.2019 12:44 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć