Konkurs plastyczny "Zwierzęta w ortografii"

Konkurs plastyczny „Zwierzęta w ortografii”
 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III uczęszczjących na terapię pedagogiczną.

Cele konkursu:
- wspieranie umiejętności i uzdolnień plastycznych
- utrwalenie znajomości zasad ortografii
- popularyzacja wiedzy nt. sławnych osób z dysleksją
- rozwijanie wiary we własne możliwości

Szczegóły konkursu:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
- prace oceniane będą w kategorii klas III za oryginalność, pomysłowość i estetykę
- prace wykonane różnymi technikami: wydzieranka, wyklejanka, origami, kredki, farby
- format pracy A 4, prace składamy do p.J.Somerlik sala 118

Warunki uczestnictwa:
- konkurs trwa do końca marca
- prace konkursowe muszą być czytelnie opisane (imię i nazwisko autora,  klasa)
- ogłoszenie wyników konkursu w pierwszym tygodniu kwietnia 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć