Szolny Konkurs Plastyczny "Bezpiecznie na śniegu i lodzie"

 Konkurs plastyczny dla klas 1-3
„BEZPIECZNIE NA ŚNIEGU I LODZIE”

Cele konkursu: 
•    rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci, 
•    propagowanie bezpiecznych zachowań w trakcie ferii zimowych 
1.    Tematyka: Bezpieczna oraz aktywna zabawa w czasie ferii zimowych. 
2.    Technika i format: prace płaskie ,wykonane dowolną techniką, format pracy: A3 lub A4. 
3.    Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 
4.    Prace powinny być wykonane samodzielnie, podpisane na odwrocie: 
imię i nazwisko autora pracy, klasa.
5.    Termin oddawania prac: 21.01.2019r.
6.    Miejsce oddawania prac: tylko sala nr 22.
7.    Organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród.

      Opiekunki MSU: Aleksandra Pręgowska, Paulina Kucharczyk, Anna Wasiluk, Karolina Kocia

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć