Konkurs plastyczno - graficzny na Projekt Maskotki SP nr 187

Zapraszamy serdecznie do udziału
w KONKURSIE NA PROJEKT MASKOTKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 187 IM. ADAMA MICKIEWICZA W WARSZAWIE!!!

Regulamin konkursu:

I. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu jest p. Małgorzata Łukowska, p. Marta Gocławska, p. Sylwia Bobrowska. 
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-VIII Szkoły Podstawowej nr 187 w Warszawie.

II. Cele konkursu:
a/ Wyłonienie najciekawszego projektu maskotki naszej szkoły, związanej tematycznie z postacią/twórczością jej patrona.
b/ Maskotka będzie wykorzystywana do celów promocyjnych, reklamowych i identyfikujących naszą szkołę w czasie różnego rodzaju imprez kulturalnych i sportowych..
c/ popularyzacja działań plastycznych uczniów, poszerzanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi i komputerowymi.

 

III. Zasady konkursu:
1. Wykonanie autorskiego projektu maskotki w formie rysunku wykonanego ręcznie lub przy pomocy techniki komputerowej.
2. Dobór techniki wykonanej pracy dowolny – można wykorzystać akwarele, farby plakatowe, pastele, wycinanki, techniki mieszane.
3. Autorami projektów mogą być osoby indywidualne lub zespoły, liczące maksymalnie do 3 uczniów.
4. Projekt maskotki powinien być wykonany na kartonie o formacie A3 lub na płycie CD.
5. Projekt maskotki powinien być łatwo identyfikowany z naszą szkołą i nawiązywać do twórczości Adama Mickiewicza.

IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych:
1. Prace należy składać do dnia 8 marca 2019 r. do pani Małgorzaty Łukowskiej, p. Marta Gocławskiej, p. Sylwii Bobrowskiej. 

V. Kryteria oceniania prac konkursowych:
Przedstawione projekty będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
1. Praca powinna wyróżniać się oryginalnością ,wywoływać pozytywne emocje, być łatwa do rozpoznania i zapamiętania.
2. Projekt powinien wyróżniać się wysoką estetyką.
3. Każda praca powinna być podpisana: imię, nazwisko , klasa oraz zawierać opis projektu wraz z uzasadnieniem wyboru.

VI. Ocena prac konkursowych:
a/ Komisja konkursowa w składzie:
p. Marta Gocławska , p. Małgorzata Ługowska i pani Sylwia Bobrowska do dnia 15 marca 2019 r. oceni prace konkursowe i wyłoni laureata.
W konkursie może wygrać tylko jeden projekt.

VII. Uwagi końcowe.
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie imienia, nazwiska autora i wizerunku pracy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 187 w Warszawie, jak również z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie projektu maskotki w celach reklamowych szkoły, eksponowania projektu, przetwarzania danych.
2. Prawa autorskie uczniów wykonujących projekty przechodzą na Organizatorów konkursu.

VIII. Nagrody:
1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana na stronie internetowej szkoły w dniu 18 marca 2019r.
2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć