Komiks o Złym Kocurku - konkurs

Konkurs na Komiks o Złym Kocurku

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie komiksu o tematyce związanej z przygodami Złego Kocurka, bohatera serii książek Nicka Bruela.

Zapraszamy wszystkich miłośnikówkomiksów, wielbicieli kotów i czytelników do zgłaszania swych prac u bibliotekarki p. Marty Jakubowskiej i p. Pauliny Piaseckiej-Bartczak

Autorzy 3 najciekawszych prac otrzymają tablety graficzne,
a biblioteki, które reprezentują – zestawy książek wydawnictwa Mamania.

Prace należy dostarczyć do 12 stycznia 2018r.


Zgoda_przedstawiciela_ustawowego_-_Narysuj_komiks_o_Zlym_Kocurku.pdf
Zgloszenie_konkursowe_-_Narysuj_komiks_o_Zlym_Kocurku.pdf

 

Regulamin konkursu:

1.Organizatorem konkursu „Narysuj komiks o Złym Kocurku ” (zwanego dalej Konkursem) jest wydawnictwo Mamania, (zwanej dalej Pracą Konkursową) w formie komiksu o tematyce związanej z przygodami Złego Kocurka, bohatera serii książek autorstwa Nicka Bruela.  

2.Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu całej Polski (zwanych dalej Uczestnikami).

4. Uczestnicy mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) wyrażoną na specjalnym formularzu oraz po wypełnieniu zgłoszenia konkursowego.

Formularz i kartę zgłoszenia można uzyskać u p. Pauliny lub bezpośrednio ze strony internetowej organizatora konkursu http://mamania.pl/Zly-Kocurek-konkurs-news-pol-1508237478.html

5. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać wyłącznie bibliotekarz lub nauczyciel uczestnika.

6. Każda Praca Konkursowa powinna na odwrocie zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko autora

- imię i nazwisko (nauczyciela)

- tytuł pracy

- numer i nazwę szkoły

- miejscowość

7.Każda zgłoszona Praca Konkursowa może mieć tylko jednego autora.

8. Zgłoszenia i prace należy przygotować do 25 stycznia 2018r.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 lutego 2018r. w Międzynarodowy Dzień Kota

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć