Wojewódzki Konkurs Informatyczny miniLOGIA16

 
Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA 16
jest konkursem przedmiotowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

I etap: 25.10 - 15.11.2017r.
Zgłoszenia u nauczycieli informatyki

ml16regulamin.pdf

Więcej informacji na stornie konkursowej

Sposób przeprowadzenia etapu szkolnego (obejmuje test i trzy zadania):

1. Etap szkolny polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu (obejmującego zagadnienia podstawy programowej przedmiotów informatycznych w szkole podstawowej) oraz trzech zadań konkursowych z dziedziny grafiki oraz definiowania funkcji liczbowych i trwa od 25 października (środa) do 15 listopada 2017 roku (środa) do godz. 14;

2. Uczestnicy pobierają od dnia 25 października 2017 roku ze strony internetowej Konkursu, tj. http://minilogia.oeiizk.waw.pl, treści zadań konkursowych;

3. Uczestnicy na platformie http://konkursy.oeiizk.edu.pl rozwiązują test i wysyłają na nią rozwiązania zadań (w wersji elektronicznej) nie później niż 15 listopada 2017 roku do godziny 14; szczegółowe wytyczne będą dostępne na stronie Konkursu w dokumencie zatytułowanym „Wytyczne do rozwiązywania testu i zadań etapu szkolnego i oddawania ich do oceny”;

4. Uczestnicy mogą rozwiązywać test i zadania w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

5. Rozwiązania zadań będą oceniane przez nauczyciela w szkole macierzystej, w terminie do 24 listopada 2017 roku; nauczyciel ocenia prace i kwalifikuje uczniów do udziału w etapie rejonowym, zgodnie z określonym wytycznymi oceniania, dostępnymi od dnia 15 listopada 2017 roku na stronie http://konkursy.oeiizk.edu.pl

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć