Rada Rodziców Regulamin Rady Rodziców Kasa Rady Rodziców Deklaracja Finanse Rady Rodziców Wiadomości Propozycja konkursu wpłat na fundusz Rady Rodziców ANKIETA

Rada rodziców

Konkurs wpłat na fundusz Rady Rodziców

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej  nr 187w Warszawie

 

„Najwyższe wpłaty na fundusz Rady Rodziców”


Rok szkolny 2016/2017 Iedycja konkursu

 

1.Konkurs skierowany jest do wszystkich Uczniów Szkoły Podstawowej nr 187 w Warszawie, ich Rodziców i Opiekunów. Do konkursu przystępują poszczególne klasy Szkoły Podstawowej nr 187 w Warszawie, wpłacając pieniądze na fundusz Rady Rodziców.

2.  Celem konkursu jest zachęcenie Rodziców i Uczniów do przekazywania dobrowolnych wpłat na fundusz Rady Rodziców, ewidencja środków wpłacanych przez Rodziców i Uczniów na potrzeby klas i szkoły oraz wyróżnienie tych klas, które dokonają najwyższych wpłat w przeliczeniu na jednego ucznia.

3.  Konkurs polega na zebraniu przez poszczególne klasy środków pieniężnych i przekazanie ich na fundusz Rady Rodziców. Ocenie będzie podlegać kwota zebranych środków wyliczona na jednego ucznia w danej klasie (suma wpłat/liczbę uczniów w klasie).

4.  Wpłat można dokonywać w następujący sposób:

-  osobiście w szkole dokonując wpłaty u Pani Barbary Lewandowskiej w dniach i godzinach zebrań z rodzicami,

-  przelewem na nr konta Rady Rodziców podany na stronie internetowej Szkoły,

-  bezpośrednio u przedstawiciela klasy do Rady Rodziców.

5.      W konkursie uwzględniane będą wpłaty na fundusz Rady Rodziców dokonane w okresie:  od 01 września 2016 r. do 31 maja 2017 r.

6.      Prezydium Rady Rodziców na zebraniach oceniać będzie postęp wpłat poszczególnych klas, nadzorować na bieżąco wyniki konkursu oraz systematycznie informować rodziców na zebraniach klasowych.

7.      Konkurs wygra klasa, która zbierze najwięcej środków w przeliczeniu na jednego ucznia.

8.      Przewidziane są nagrody pieniężne za zajęcie I miejsca w wysokości 25% kwoty zebranej w zwycięskiej klasie. Możliwe jest przydzielenie równoległych nagród w przypadku gdy więcej niż jedna klasa osiągnie ten sam, najlepszy wynik.

9.      Nagrodę - środki pieniężne, każda z klas może wykorzystać na cele klasowe, w uzgodnieniu  z wychowawcą, np. wyjście do kina lub teatru, dofinansowanie wycieczki, zakup pomocy dydaktycznych czy zabawek itp.

10.  Wyniki konkursu przedstawione zostaną na stronie internetowej szkoły, a także na tablicy ogłoszeń w Szkole w terminie do 9 czerwca 2017 r.

11.  Wręczenie symbolicznego odbędzie się w terminie do dnia 9 czerwca 2017 r. na ręce wychowawcy zwycięskiej klasy. Pieniądze mogą zostać wykorzystane w kolejnym roku szkolnym.

12.  Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Rady Rodziców.

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr. 187 w Warszawie

 
 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć