Ogłoszenie oferty na najem stołówki szkolnej Zamówienia publiczne

 

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy i dystrybucji energii cieplnej

do budynku Szkoły Podstawowej Nr 187  nr 257643-2013

 

kliknij aby otworzyć plik ogloszenie.pdf

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę i przesył energii cieplnej

do budynku Szkoły Podstawowej Nr 187

 

kliknij aby otworzyć plik SIWZ_-_na_dostawe_i_uslugi_procedura_uproszczona-1.doc

 

O dpowiedź  na zapytania w sprawie SIWZ

kliknij aby otworzyć plik SIWZodpowiedzi__na_pytania.doc

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertytmp15F.pdf

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć