Zarządzenia dyrektora szkoły Strój uczniowski Obowiązki ucznia Prawa ucznia Zasady bezpieczeństwa w sieci

Dla uczniów

Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek:
 
 1. Dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje.
 2. Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki.
 3. Współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkolą, być współodpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej.
 4. Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, oraz wszystkim pozostałym pracownikom   szkoły.
 5. Pomagać innym uczniom w nauce, szczególnie słabszym oraz tym, których trudności wynikają z absencji chorobowej.
 6. Współdziałać z samorządem szkolnym i klasowym w realizacji zadań wynikających z ich działalności.
 7. Szanować i chronić mienie szkolne i publiczne oraz być oszczędnym i gospodarnym.
 8. Przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia.
 9. Przestrzegać porządku szkolnego, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły.
 10. Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim   przejawom przemocy, brutalności, a także zarozumialstwa.
 11. Poznawać, szanować i chronić przyrodę oraz właściwie gospodarować jej zasobami; należycie  traktować zwierzęta.
 12. Dbać ó zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć