Dzialania zaplanowane w roku szkolnym 2019/2020 Akcje Samorządu Uczniowskiego Skład samorządu klas IV-VIII Skład samorządu klas I-III Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gazetka szkolna

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 187 IM. ADAMA MICKIEWICZA

W WARSZAWIE

 

 1. Poprzez całokształt swojej działalności Samorząd Uczniowski uczy współzarządzania, współgospodarowania i wpływania na opinię publiczną. Jest formą przygotowania dzieci do życia w demokracji.
 2. Życie uczniów w Szkole Podstawowej nr 187 opiera się na samorządnej i partnerskiej współpracy uczniów w klasie i na ich wzajemnym wspomaganiu się.
 3. Samorządną działalnością klas koordynuje Rada Samorządu, która składa się z:

      a)  Przewodniczącego,

      b)  Zastępcy,

      c) Przewodniczących sekcji:

          - kulturalno – rozrywkowej,

                 - sportowej,

          - porządkowej,

          - dekoratorskiej.

 1. Samorząd dbając o interesy uczniów współdziała z Dyrektorem Szkoły i z Radą Pedagogiczną.
 2. Samorząd koordynuje pracę Samorządów Klasowych.
 3. W szkole funkcjonują dwa niezależne od siebie Samorządy klas I-III i klas IV-VIII.
 4. Samorządy wybierane są w demokratycznych wyborach poprzedzonych kampaniami wyborczymi.
 5. Uczniowie wybierają po trzech kandydatów ze swoich klas. Listy kandydatów podane są do publicznej wiadomości.
 6. Kadencja Rady trwa rok, upływa z końcem II semestru kolejnego roku szkolnego.

      W powszechnych i tajnych wyborach, każdy uczeń głosuje na jednego kandydata.       

     

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć