Informacje ogólne Program nauczania etyki Oświadczenie rodzica dot. etyki

Etyka

ETYKA UCZY MYŚLEĆ

 1. Począwszy od dnia 1 września 2014 roku, w związku z nową treścią § 2 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku szkoła publiczna ma obowiązek zapewnić naukę etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przedmiotu bez względu na ilość uczniów w szkole zainteresowanych tymi zajęciami.
 2. Niezbędną przesłanką dla zorganizowania w ramach planu zajęć szkolnych nauki religii lub etyki jest uprzednie otrzymanie przez osobę pełniącą funkcję dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły, od rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia, oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia obejmującego oznaczenie imienia i nazwiska ucznia oraz życzenie (deklarację) uczestnictwa w zajęciach z określonej religii lub etyki.
 3. Jednocześnie rodzic, który deklarował wole uczestnictwa swojego dziecka w zajęciach etyki w ubiegłym roku szkolnym nie ma obowiązku wypełniania ponownej deklaracji woli uczestnictwa. Każdy uczeń, który uczestniczył w zajęciach etyki ma prawo kontynuacji zajęć. 
 4. Po złożeniu oświadczenia udział w zajęciach staje się obowiązkowy.
 5. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, uczniowie otrzymują oceny z tego przedmiotu głównie za aktywny udział.  Ocena końcowo roczna wliczana jest do średniej ocen. 
 6. Podstawowym zadaniem etyki w szkole jest budowanie i rozwijanie refleksyjności i wrażliwości oraz kształtowanie postawy szacunku, otwartości i współdziałania i odpowiedzialności
 7. Uczeń może uczestniczyć zarówno w zajęciach etyki, jak i religii 
 8. Każdy uczeń w roku szkolnym 2019/2020 otrzyma bezpłatnie zeszyt do zajęć z etyki 
 9. Nowa podstaw programowa, plany pracy dla danej grupy z uwzględnieniem tematyki będą dostępne na stronie szkoły 
 10. Dodatkowych informacji udzieli Paulina Piasecka-Bartczak - nauczycielka etyki. 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć