Zespół edukacji wczesnoszkolnej Zespół humanistyczny Zespół języków obcych Zespół matematyczno - przyrodniczy Zespół przedmiotów artystycznych Zespół sportowy

Zespół edukacji wczesnoszkolnej

Praca z uczniem na zajęciach lekcyjnych:
•    praca w grupach
•    gry dydaktyczne
•    mnemotechniki, TIK
•    zadania o podwyższonym stopniu trudności
•    dodatkowe zadania i polecenia, karty pracy
•    inspirowanie do udziału w konkursach
•    praca z książką - wyrabianie nawyku pracy samodzielnej
•    wykorzystywanie różnych źródeł informacji
•    aktywizowanie ucznia zdolnego do pomocy koleżeńskiej,
•    różnicowanie prac klasowych i domowych  (indywidualizacja)
•    udział w zabawach badawczych, eksperymentach 
•    stosowanie efektywnych oraz aktywizujących metod, środków i form pracy np. metoda pytań, dyskusja, akwarium, symulacja, debata “za i przeciw”, burza mózgów, zdania niedokończone, projektu, problemowe, praktyczne)
•    doświadczenia i proste uprawy
•    metody rozwijające umiejętności komunikacyjno-społeczne
•    opracowanie nowego materiału z podręcznika i przedstawienie zagadnienia kolegom 
•    opracowanie przez ucznia materiału spoza podręcznika i wykonanie prezentacji
•    tworzenie listy nowości książkowych dla dzieci - literatura, albumy tematyczne

Praca z uczniem po zajęciach lekcyjnych:
•    matematyczne problemy otwarte
•    gry dydaktyczne
•    zadania o podwyższonym stopniu trudności, także spoza podstawy programowej
•    tworzenie gier matematycznych
•    quizy, zagadki, karty pracy
•    programowanie
•    Karty Grabowskiego
•    inspirowanie do udziału w konkursach - praca na materiale konkursowym
•    rozmaite techniki plastyczne
•    nietypowe pomoce dydaktyczne np. gazety, karty do gry
•    zajęcia rozwijające kreatywność, twórcze myślenie, umiejętność pracy w grupie w ramach programu “Kompetencje na szóstkę” organizowanego przez fundację Uniwersytet Dzieci
•    metody aktywizujące
•    różnego rodzaju quizy i zagadki dla dzieci znajdujących się na stronie OTOP Junior 
•    praca z programem "Sowy Polski"
•    realizacja zadań zaleconych w projekcie międzynarodowym „Math in love”

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć