Szkolny Klub Unicef

********************************************************************************************************************************************
Niezmiernie jest nam miło poinformować, że nasza Szkoła otrzymała Certyfikat Społecznie Odpowiedzialnej Placówki w roku szkolnym 2018/2019 za udział w V edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-pomocowej UNICEF "WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA". Przypominamy, że akcja polegała na uszyciu i zlicytowaniu szmacianych lalek ze wszystkich zakątków świata. Dzięki zaangażowaniu i aktywnemu wsparciu rodziców klas młodszych udało się nam zebrać podczas tej akcji 1100 zł. Serdecznie dziękujemy za państwa wsparcie i inicjatywę.
 
********************************************************************************************************************************************

Marzenia:

Już w marcu wszystkie placówki będą mogły przyłączyć się do udziału w nowym projekcie edukacyjnym UNICEF, który będzie poświęcony tematyce praw dziecka. Z uwagi na przypadającą w tym roku 30 rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka – najważniejszego dokumentu poświęconego dzieciom, najbliższy projekt zostanie poświęcony właśnie tej kwestii. Zależy nam na upowszechnieniu wiedzy i zwiększeniu świadomości o zapiach Konwencji o prawach dziecka. Znajomość swoich praw wiąże się z większym zaangażowaniem dzieci i młodzieży w życie społeczne. To także konkretna wiedza o tym, jak unikać sytuacji ryzykownych i gdzie szukać pomocy w trudnej sytuacji. Jako, że wszystkie działania UNICEF podporządkowane są realizacji zapisów Konwencji, mamy nadzieję, że wspólnie z Państwem będziemy propagować wiedzę o prawach dziecka. Inauguracja projektu przewidziana jest w drugiej połowie marca, szczegóły niebawem pojawią się na stronie www.unicef.pl. 

 
Tolerancja:

Szanowni Państwo nieustanie walczymy o to, aby nasz świat stał się tolerancyjny względem różnych wyznań, narodowości, kolorów skóry, poglądów religijnych czy politycznych, orientacji seksualnych. Zapominamy natomiast, że miliony ludzi na świecie walczą na codzień o tolerancyjne i równe traktowanie. Tolerancja polega na szanowaniu różnorodności kultur, cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania. Wymaga otwartości na różnorodność. Tolerancja jest niezbędnym warunkiem zachowania pokoju na świecie. Walka z nietolerancją wymaga odpowiedniej edukacji, ponieważ zwykle jest wynikiem ignorancji, niewiedzy, stereotypów i strachy przed nieznanym. Aby temu zapobiec, ważne jest przybliżenie dzieciom innych kultur, kształtowania postawy otwartości. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 16 listopada - Międzynarodowym Dniem Tolerancji. Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. 
 
 
********************************************************************************************************************************************
Szanowni Państwo 1 stycznia uznawany jest na całym świecie za Międzynarodowy Dzień Pokoju na Świecie. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi prezentacjami na styczeń Szkolnego Koła UNICEF.
 
 
*********************************************************************************************************************************************
Szanowni Państwo bardzo serdecznie dziękujemy za otwartość państwa serca i włączenie się w Akcje charytatywne prowadzone na terenie naszej szkoły. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie się w Akcję Wszystkie Kolory Świata prowadzoną przez Szkolne Koło UNICEFU, uszycie lalek i hojne włączenie się w licytację. A także zbiórkę odzieży, środków chemicznych i papierniczych na rzecz Fundacji Budujemy Lepszy Świat na rzecz osób dotkniętych wojną na Ukrainie prowadzoną przez Szkolny Samorząd. W Nowym Roku życzymy wszelkiej pomyślności, wszystkiego dobrego i mamy nadzieję, że będą państwo dalej włączać się w nasze akcje. 
 
*********************************************************************************************************************************************
W ramach Szkolnego Koła UNICEfu włączyliśmy się w „Akcję Wszystkie Kolory Świata” w ramach, której zaangażowani uczniowe samodzielnie lub z pomocą rodziców uszyli lalki ze wszystkich zakątów świata, o różnym kolorze skóry, w ciekawych strojach. Każda laleczka otrzymała swój akt urodzenia można było jej nadać imię, datę i miejsce urodzenia. Lalki były oryginalne i niepowtarzalne. Wszystkie wezmą udział również w konkursie Unicefu na najbardziej oryginalną lalkę w marcu 2019. W ramach Akcji Wszystkie kolory Świata podczas przedstawień świątecznych 17,18 i 19 grudnia 2018r. Odbyły się licytację lalek przygotowane przez członków Szkolnego koła Unicef. Wszelkie środki, jakie zostały zebrane podczas licytacji zostały wpłacone na konto Unicefu, który przeznaczy zebrane środki na doustne szczepienia dla dzieci. W ramach Szkolnego Koła Unicefu odbyły się zajęcia informacyjne na temat szczepień. Bardzo serdecznie dziękujemy za państwa hojność podczas licytacji. Zachęcamy do odwiedzania zakładki szkolnego koła, w której co miesiąc pojawiają się nowe informację.
 
            
**********************************************************************************************************************************************
Szanowni Państwo serdecznie zachęcamy, aby państwo otworzyli swoje serca, wykazali się dozą dobroczynności i uszyli szmacianą lalkę dla Unicefu. Szczegóły Akcji Charytatywnej dostępne poniżej. Przedłużamy okres szycia do 18.12.2018r.
 
Licytacja wszystkich uszytych laleczek odbędzie się podczas spotkań świątecznych Świetlicy Szkolnej
w dniach: 18.12,19.12,20.12 br. od godziny 16:00. Serdecznie zapraszamy!
 
**********************************************************************************************************************************************
 
      
 
**********************************************************************************************************************************************
 
Czy pomaganie jest przyjemne?
Czy szmaciana laleczka może uratować życie dziecka?
Jeśli chcą Państwo poznać odpowiedzi na te pytania,to zapraszamy do wzięcia udziału
w Światowym projekcie UNICEF – „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”.
 

1. Celem projektu jest:
• poszerzenie wiedzy na temat sytuacji dzieci w krajach rozwijających się;
• pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,
• zebranie środków na szczepienia dla najbardziej potrzebujących dzieci;
 
2. W ramach akcji poprosimy o przygotowanie szmacianej laleczki UNICEF do 10.12.2018r. Laleczki te są niezwykłe, bo symbolizują pomoc uczniów dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie. Każda z nich będzie miała swoją tożsamość. Prosimy samodzielnie wybrać dla zrobionej laleczki kraj pochodzenia, kolor skóry, strój, a także imię i wiek, które umieszczone zostaną w specjalnym „akcie urodzenia”.
 
3. Wszystkie laleczki zostaną zlicytowane podczas uroczystości przed wigilijnych. Cena wywoławcza jednej laleczki wynosi 10 zł. Jest to kwota, która umożliwia zaszczepienie jednego dziecka przeciwko najważniejszym chorobom wieku dziecięcego a tym samym uratowanie mu życia. Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na UNICEF, który w ramach programu zakupi doustne szczepionki dla dzieci. 
 
Etapy projektu:
1. Podróż przez kontynenty – dzieci wybierają kraj, z którego będzie pochodziła ich laleczka.
 
2. Przygotowanie laleczek przez uczniów lub we współpracy z rodzicami – uszycie takiej laleczki jest niezwykle proste - wykonuje się ją w oparciu o wykrój wysłany przez UNICEF, dzieci przygotowują swoje własne charytatywne laleczki, które ubiorą i przyozdobią w sposób odpowiadający kulturze kraju, który wcześniej wybrały.
 
3. Wszystkie laleczki zostaną sfotografowane, a ich fotografie trafią do organizatorów całej inicjatywny. Jeśli jedna z laleczek uszytych przez naszych uczniów okaże się tą najoryginalniejsza w naszej szkole wystąpi ambasadorka UNICEF w Polsce Majka Jeżowska. Konkurs zostanie zrealizowany za pomocą głosowania internetowego.  W głosowaniu będą mogli uczestniczyć wyłącznie posiadacze kont na Facebooku. 
 
4. Wystawa laleczek w szkole – licytacja laleczek. Na ten dzień dzieci zaproszą rodziców, dziadków, opiekunów i społeczność lokalną. Każdy będzie mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie prawdziwemu dziecku przekazując na ten cel wylicytowaną kwotę.
 
Zrób dobry uczynek.
Szczegóły akcji na stronie UNICEF i zakładce Szkolnego Klubu UniceF!
 
 
**********************************************************************************************************************************************
Szanowne Grono Pedagogiczne, Rodzice i dzieci w związku z rocznicą uchwalenia Konwencji Praw Dziecka włączając się w akcje UNICEFU bardzo prosimy, aby w tym dniu, czyli 20 listopada zjednoczyć się ze wszystkimi uczestniczącymi Placówkami i ludźmi współpracującymi z organizacją działającą na rzecz dobra dzieci. UNICEF jest strażnikiem Konwencji o prawach dziecka na świecie. Symbolem organizacji jest kolor niebieski. Niebieski gwarantuje prawa wszystkim dzieciom.
Tegorocznym hasłem przewodnim Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka UNICEF jest #GoBlue - akcja polegająca na wykorzystaniu koloru niebieskiego (koloru UNICEF) we wszelkich możliwych działaniach podejmowanych tego dnia. Podjęcie się działań mających na celu uczczenie tego dnia będzie symbolem solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.
Zatem ubierzmy się na niebiesko, wykorzystajmy niebieski kolor podczas zajęć i jednoczmy się ze wszystkimi.
 
 
 
**********************************************************************************************************************************************
Konwencja o Prawach Dziecka
Międzynarodowa Konwencja o Prawach Dziecka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r., czyli 29 lat temu. Jest to dokument obowiązujący we wszystkich państwach świata z wyjątkiem USA. W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka. Uchwalenie Konwencji jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. W roku 1978 Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła projekt, który był później dwukrotnie modyfikowany. Na podstawie Konwencji powołano do życia organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały - Komitet Praw Dziecka.          
Chcemy, żebyście już od najmłodszych lat zdawali sobie sprawę z tego, że Wam również przysługują prawa oraz jak te prawa przekładają się na Wasze codzienne życie.Serdecznie zapraszamy do linków z "Konwencją dla dzieci" i "Razem dla praw dziecka" utworzonych w formie przystępnej również dla najmłodszych przez UNICEF. Miesiąc listopad staje się miesiącem poszanowania dla praw dzieci.
Przyjrzyjmy się czy wszystkie z praw są respektowane przez społeczeństwo, rodzinę, znajomych. Szanowne dzieci nie bójcie się walczyć o swoje prawa i siebie. 
 
 Co możesz zrobić gdy Twoje prawa są łamane?
Najlepiej jest, jeśli konflikt rozwiązywany jest na terenie szkoły. W szkole uczeń może poprosić o pomoc: wychowawcę klasy, innego nauczyciela, którego darzy zaufaniem, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, samorząd uczniowski, szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, dyrektora szkoły, rodziców. Jeśli problemu nie udało się rozwiązać na terenie szkoły i są to sprawy dla ucznia ważne, warto interweniować dalej.
W trudnych sytuacjach zawsze można zgłosić się do rzecznika praw dziecka. Kontakt z Rzecznikiem Praw Dziecka odbywa się za pośrednictwem Biura Rzecznika Praw Dziecka. Wszystkie sprawy mogą Państwo kierować osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub wysyłając list. Rzecznik gwarantuje zachowanie poufności uzyskanych informacji (należy to zaznaczyć we wniosku).
 
 
**********************************************************************************************************************************************
 
**********************************************************************************************************************************************
Serdecznie zapraszam do Szkolnego Klubu Unicef na pierwsze spotkanie chętne osoby w najbliższy czwartek 27.09.2018r. na 7 godzinie lekcyjnej 14:00-14:45 do sali 117. Życie tysiąca dzieci na każdym zakątku świata nie jest Ci obojętne, przyjdź i zrób coś dobrego dla innych. Dzielenie się i pomaganie sprawia nam o wiele więcej przyjemności. 
Paulina Piasecka-Bartczak 
**********************************************************************************************************************************************
 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć