Akcje Samorządu Uczniowskiego Skład samorządu klas IV-VIII Skład samorządu klas I-III Regulamin Samorządu Uczniowskiego Dzialania zaplanowane w roku szkolnym 2018/2019 Gazetka szkolna

Akcje Samorządu Uczniowskiego

**********************************************************************************************************************************************

Słodkie walentynki

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Wychowawcy, Nauczyciele serdecznie zapraszamy i prosimy o włączenia się w akcję pieczenia ciastek, ciast, babeczek, lizaków w kształcie serc na 14.02.2019r. w celach charytatywnych. Bardzo prosimy o wsparcie wszystkie klasy I-VIII. 

Wypieki będą sprzedawane podczas przerw.Środki zebrane podczas sprzedaży przeznaczone zostaną na rzecz Fundacji Pola Nadziei w Warszawie, która wspiera osoby dotknięte nowotworami. 

Symbolicznie dzień 14.02.2019r. uznawany jest za święto miłości. Otwórzmy zatem serca na rzecz drugiego człowieka. 

Opiekunowie Samorządu

********************************************************************************************************************************************

Bezpieczne Ferie

*********************************************************************************************************************************************

Spotkanie opłatkowe

************************************************************************************************************************************************

Dzień Pluszowego Misia

*************************************************************************************************************************************************

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA

Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej utworów muzycznych, które będą odtwarzane na najbliższej dyskotece szkolnej. Ankieta dotyczny uczniów klas VI-VIII.
* Wielkość liter w linku ma znaczenie.

Pełny link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAUVAMuPwX3NOVpYnnCUvlXrIs5CQoPvJYtlfwgIn6i7HKew/viewform

Link skrócony:
goo.gl/dMp8QR   
 

******************************************************************************************************************************************

Listopad pod hasłem życzliwości, tolerancji i pozdrowień

W naszej szkole przez ostatnie tygodnie trwał projekt dotyczący życzliwości. Dzieci i dorośli nawzajem uczyli się kultury w życiu codziennym oraz pięknej sztuki doceniania serdecznych gestów. Wspólnymi siłami, uczniowie stworzyli plakaty, by każdy mógł wnieść do projektu coś od siebie i przekazać kolegom swoje spostrzeżenia. Piąte klasy na lekcjach języka polskiego i etyki wysłuchały prezentacji dotyczących kultury osobistej, a młodzi prelegenci dołożyli wszelkich starań by przekazać jak najwięcej informacji. Pytań było wiele, lecz wspólne poszukiwanie odpowiedzi pozwoliło nam wszystkim otworzyć się na potrzeby drugiego człowieka.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji:

prezentacja 1

prezentacja 2

*******************************************************************************************************************************************

Kampania Pomoc dla Ukrainy! 

Szanowni Państwo Fundacja "Budujemy Lepszy Świat w Ciągu Najbliższych Lat" zwraca się do nas z prośbą wsparcia. W 2014 roku na terytorium Ukrainy wybuchła wojna, ogromne obszary kraju zmieniły się we front walk . Szczególnie obwody Doniecka i Ługańska ucierpiały w wyniku konfliktu a wraz z nimi miejscowa ludność a w szczególności dzieci. Tysiące ludzi straciło swoje domy i musiało uciekać przed wojną. Fundacja pragnie pomóc w przywróceniu spokoju i normalności dla poszkodowanych. 
 
Idzie zima w związku z czym Fundacja pragnie dostarczyć na Ukrainę: 
Kurtki, ciepłą odzież
Buty
Spodnie
Koszulki oraz bieliznę
Plecki
Czapki, szaliki oraz rękawiczki
Koce, kołdry, pościel oraz ręczniki
Środki czystości, środki higieny
Artykuły i przybory szkolne
Żywność o długim terminie przydatności do spożycia 


Może i w państwa domach znajd się rzeczy, którymi będziecie mogli się podzielić. Pamiętajmy jednak by były to rzeczy, które nie są zniszczone, czyste i przydatne do dalszego używania.
 
Okaż serce! Zrób dobry uczynek! 
Prosimy o przynoszenie rzeczy w workach! 
 
Rzeczy można dostarczać do Opiekunów Samorządu Szkolnego klas IV-VIII: p. Małgorzaty Badeńskiej-Onyśk, p. Karoliny Kraszewskiej, p. Marty Gocławskiej i  p. Pauliny Piaseckiej-Bartczak

*********************************************************************************************************************************************

Europejski Dzień Seniora


Szanowni Państwo 14.11 obchodzimy Europejski Dzień Seniora. Pamiętajmy o naszych najbliższych babciach, dziadkach, prababciach, pradziadkach nie tylko od święta. Dzwońmy, odwiedzajmy, rozmawiajmy, dzielmy się dobrymi informacjami, pomagajmy w codziennych czynnościach, czy potrzebie. Zainteresujmy się też osobami starszymi, które nie mają rodziny, albo rodzina zjawia się w ich progu raz na jakiś czas z różnych względów.Ponad połowa Polaków dostrzega potrzebę pomocy osobom starszym, a aż 85% deklaruje, że zdarza im się wspierać osoby starsze, wynika badań przeprowadzonych przez IBRiS Homo Homini. Przeważnie jednak pomagamy tylko naszej najbliższej rodzinie, przede wszystkim pomagając im w codziennych czynnościach domowych (sprzątanie, zakupy), dotrzymując towarzystwa, wspierając w trakcie wizyt lekarskich czy w urzędach, a także pielęgnując w chorobie. Przywołując te same statystyki, większość Polaków jest zdania, że obowiązek pomocy osobom starszym ciąży przede wszystkim na najbliższej rodzinie. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się więc osoby samotne, które nie mogą liczyć na pomoc najbliższej rodziny. Brak możliwości codziennego kontaktu z przyjaznymi sobie ludźmi – w połączeniu z pogarszającą się kondycją fizyczną seniorów – negatywnie odbija się na ich samopoczuciu oraz pogłębia poczucie społecznej izolacji. Pomimo tego, że rośnie liczba inicjatyw mających aktywizować osoby starsze, wciąż oferta ta wydaje się niewystarczająca. Warto więc zadać sobie pytanie: Jak mogę pomóc?
Pomagajmy seniorom w codziennych czynnościach osobiście. Zachęcajmy osoby starsze do podjęcia rozmaitej aktywności – od czynnego uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, przez uprawianie sportu, aż po zaangażowanie w organizowane specjalnie dla nich wydarzenia i imprezy, podczas których mogą zawiązać nowe znajomości z ludźmi podobnymi do siebie oraz przerwać monotonię codziennych dni.
Ustępujmy miejsca w komunikacji miejskiej. Pomóżmy przenieść ciężkie zakupy, wynieść wózek zakupowy czy torbę z autobusu. Nie odwracajmy się plecami kiedy ktoś starszy nas zagaduje. Może to my jesteśmy jedyną osobą, która dziś będzie rozmówcą czy wysłucha szczerze i odwdzięczy się uśmiechem.
Bądźmy po prostu życzliwi i empatyczni!

************************************************************************************************************************

100 - lecie Odzyskania Niepodległości

*************************************************************************************************************************

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajki

5.11 w naszej Szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajki. Wielu uczniów skorzystało z możliwości uniknięcia odpytywania na lekcji i przebrało się za różnych bohaterów. Po szkole paradowały księżniczki, batman, pilot odrzutowca i wiele innych mniej lub bardziej znanych postaci z bajek. Niestety na fotografii udało nam się uchwycić tylko maleńkie grono przebranych dzieciaków.

*******************************************************************************************************************************************

Dzień spódnicy

******************************************************************************************************************************************

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

17 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki  z Ubóstwem, którego celem jest zwrócenie uwagi na problem biedy  i wykluczenia społecznego oraz podkreślenie solidarności i braterstwa  z osobami dotkniętymi ubóstwem.  Ze wszystkich grup wiekowych to dzieci są najbardziej zagrożone ubóstwem. W 2012 roku w Polsce ubogich lub wykluczonych społecznie dzieci (0-17 lat) było ponad 2 miliony co oznacza, że problem ten dotykał prawie co trzecie dziecko w naszym kraju.

Skutki życia w ubóstwie są dla dziecka o wiele groźniejsze niż dla osoby dorosłej i w pewnym sensie nieodwracalne, gdyż mają wpływ na wszystkie sfery funkcjonowania dziecka: edukację, sytuację zdrowotną, dostęp do kultury, poczucie własnej wartości, relacje społeczne.

W konsekwencji życie w ubóstwie prowadzi do problemów ze znalezieniem pracy w dorosłym życiu oraz do powstawania zjawiska dziedziczenia biedy, co generuje ogromne koszty społeczne.

**********************************************************************************************************************************************

Światowy dzień żywności

Światowy Dzień Żywności (ang. World Food Day) – święto obchodzone corocznie 16 października proklamowane przez FAO w 1979 roku w rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w 1945 roku. Celem obchodów Światowego Dnia Żywności jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.

**********************************************************************************************************************************************

Międzynarodowy Dzień Niewidomych - Dzień Białej Laski 15 października

Od 1964 roku, na całym świecie, w dniu 15-tym października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Niewidomych.  W Polsce ten dzień oficjalnie po raz pierwszy świętowaliśmy w 1993 roku (decyzją IV Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Unii Niewidomych). Mimo, iż święto trwale wpisało się do kalendarza, nie każdy wie o nim. Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Niewidomych jest przypomnienie, że osoby niewidome i słabowidzące są obecne w naszym społeczeństwie oraz uczestniczą w nim na równi z osobami pełnosprawnymi.

Międzynarodowy Dzień Niewidomych zwany jest również Międzynarodowym Dniem Białej Laski.

**********************************************************************************************************************************************

Propozycje książek do biblioteki szkolnej_Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

***************************************************************************************************************************

Apel porządkowy

W październiku tego roku opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego,  w porozumieniu z dyrektorem szkoły podjęli decyzje o przeprowadzeniu  apelu porządkowego. Dyrektor  zwrócił uwagę na bezpieczne zachowanie uczniów w szkole, kulturę osobistą oraz przestrzeganie ładu i porządku.

Każdy uczeń powinien wiedzieć, że w trakcie przerwy ma dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów. Nie może uczestniczyć w zabawach grożących wypadkiem. Szczególnie bezpiecznie trzeba zachować się podczas wchodzenia oraz wychodzenia z klas i ze szkoły, a zwłaszcza na schodach. Niedopuszczalne jest popychanie kolegów, czy zjeżdżanie po poręczy. Wchodzimy i schodzimy zawsze prawą stroną trzymając się poręczy. Po przerwie wszyscy uczniowie mają obowiązek ustawić się parami i czekać na pozwolenie nauczyciela dyżurującego, by wejść do budynku.

O kulturze osobistej człowieka świadczy sposób, w jaki się odnosi do innych ludzi – czy potrafi się ukłonić, powiedzieć: „Dzień dobry”, czy przepuści przodem koleżankę lub starszą od siebie osobę, czy ustąpi miejsca. Kulturalny człowiek nie krzyczy i nie używa wulgaryzmów, nie zostawia po sobie śmieci i nie dopuszcza, by wokół niego było brudno. Jeśli widzi leżący papierek, podnosi go.

Wspomniano,  jak powinien wyglądać strój galowy oraz po raz kolejny pojawiła się informacja o zakazie korzystania w szkole z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

****************************************************************************************************************************

Samorząd Uczniowski ogłasza zbiórkę pluszaków na "Loterię pluszaków". Zbiórka trwa od 1X do 24X. Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na pomoc dzieciom z Domu Dziecka przy Al. Zjednoczenia( w postaci paczki świątecznej). Maskotki odbierają przedstawiciele SU lub przynosimy do sali 219.

**********************************************************************************************************************************************

Konkurs fotograficzny "Mój pupil"

**********************************************************************************************************************************************

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć