Ślubowanie klas I

23  października br. był w naszej placówce dniem wyjątkowym i uroczystym. W szkole odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych. Spotkanie otworzył Dyrektor szkoły p. Jacek Gałkiewicz, krótkim przemówieniem powitał zgromadzonych na uroczystości: uczniów i ich rodziców. Splendoru nadało wystąpienie szkolnego pocztu sztandarowego, przed którym pierwszoklasiści ślubowali: być dobrymi uczniami, swym zachowaniem i osiągnięciami w nauce dać powód do dumy oraz sprawiać radość wychowawcom i rodzicom. Ważnym punktem uroczystości była krótka akademia.

Podczas apelu uczniowie zaprezentowali zdobyte w tak krótkim czasie umiejętności. Przedstawili to, czego już się w szkole nauczyli pod kierunkiem swoich wychowawców: Małgorzaty Górskiej, Ewy Lisiowskiej i Pauliny Kucharczyk. Uczniowie wystąpili doskonale przygotowani, odświętnie ubrani, pełni emocji oraz ogromnie przejęci swoją prezentacją. Zaśpiewali piosenki o szkolnej tematyce i recytowali wiersze. Tą wspaniałą uroczystością zdali swój pierwszy egzamin szkolny na ocenę celującą. Symbolicznego pasowania na ucznia dokonał Dyrektor, dotykając piórem ramienia dzieci, wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 187 ".

   

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć