• PLAN PRACY AKCJI LATO W MIEŚCIE

 • Harmonogram odbioru świadectwa w dniu 26.06.2020r.

  1. HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW

  klasy 8 - wejście od strony boiska poprzez łącznik

  8a - 8.00 - 9.30 sala gimnastyczna

  8b - 10.00 - 11.30 sala gimnastyczna

  8c - 12.00 - 13.30 sala gimnastyczna

   

  klasy 7 - wejście przez szatnię

  7a - 8.30 - 9.30 s. 207

  7b - 10.30 - 11.30 s. 217

  7c - 12.30 - 13.30 s. 203

   

  klasy 6 - wejście przez szatnię

  6a - 8.00 - 9.00 s. 218

  6b - 11.30 - 12.30 s. 219

  6c - 12.00 - 13.00 s. 212

  6d - 10.00 - 11.00 s. 215

   

  klasy 5 - wejście przez szatnię

  5a - 9.00 - 10.00 s. 119

  5b - 9.30 - 10.30 s. 118

  5c - 13.30 - 14.30 s. 120

  5d - 13.00 - 14.00 s. 117

  5e - 11.00 - 12.00 s. 103

   

  klasa 4 - wejście główne

  4a - 12.00 - 13.00 stołówka

   

  klasy 3 - wejście główne

  3a - 8.00 - 9.30 stołówka

  3b - 10.00 - 11.30 stołówka

   

  klasy 2 - wejście główne

  2a - 8.30 - 9.30 s. 19

  2b - 13.30 - 14.30 stołówka

  2c - 10.30 - 11.30 s. 20

   

  klasy 1

  1a - 14.00 - 14.45 sala gimnastyczna- wejście od strony boiska przez łącznik

  1b - 15.00 - 15.45 sala gimnastyczna- wejście od strony boiska przez łącznik

  1c - 15.00 - 15.45 stołówka- wejście główne

   

  2. ZASADY ODBIORU ŚWIADECTW SZKOLNYCH

  1. W związku z trwającym stanem epidemii w dniu zakończenia roku szkonego nie organizuje się uroczystości ogólnoszkolnych lub klasowych zgodnie dotychczasowymi tradycjami.

  2. W dniu 26 czerwca 2020 r. wychowawcy klas wydają świadectwa w określonych w harmonogramie godzinach uczniom lub rodzicom, którzy zgłaszają chęć odbioru świadectwa w tym dniu.

  3. Przypominam, że w szkole obowiązują zaostrzone zasady sanitarne. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły powinny być zdrowe i nie mogą być poddane kwarantannie. Również osoby współzamieszkujące z osobami odbierającymi świadectwa powinny być zdrowe i nie powinny być poddane kwarantannie.

  4. Osoby wchodzące na teren szkoły będą miały zmierzoną temperaturę. Istnieje obowiązek dezynfekcji rąk oraz noszenia maseczek zakrywających usta i nos.

  5. Wejście do szkoły w celu odebrania świadectwa szkolnego możliwe jest tylko we wskazanym w komunikacie czasie i poprzez wskazane wejście.

  6. Rodziców i uczniów proszę o rozważenie odłożenia odbioru świadectwa do momentu rozpoczęcia roku szkolnego. Istnieje mozliwość odbioru świadectwa w innym terminie niż dzień zakończenia roku szkolnego. Wszystkie świadectwa będą czekały na uczniów i rodziców a odbiór możliwy będzie w każdym czasie, również w okresie wakacyjnym w godzinach pracy sekretariatu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

 • Zapisy na Warszawską Akcję "Lato w Mieście"

  W poniedziałek ruszają zapisy na Warszawską Akcję „Lato w Mieście”. Zajęcia dla warszawskich dzieci będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi w czasie epidemii względami bezpieczeństwa.

  Zapisy będą trwały od 8 czerwca od godz. 12.00 do 14 czerwca, do programu można się zgłaszać za pośrednictwem strony www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl. Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wyborze turnusów wakacyjnych, należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej preferowanej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z turnusów. Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 16 czerwca o godz. 13.

  Następnie będzie należało dokonać opłaty za posiłki oraz opiekę – same zajęcia są bezpłatne. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji. Od 16 czerwca od godz. 14 do 19 czerwca do godz. 16 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

 • Akcja "Puszkowe Bielany"

  Akcja "Puszkowe Bielany"

  Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej nr 187 im. A.Mickiewicza włączyła się w akcję „Puszkowe Bielany”. Organizatorem akcji były POMOCNE BIELANY. Uczniowie przynieśli kilkadziesiąt  puszek głównie z kukurydzą, groszkiem, fasolą czerwoną, koncentratem pomidorowym. Koordynatorem szkolnym w tym szczytnym działaniu był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami. Dzięki ofiarności dzieci i młodzieży udało się pomoć chociaż częściowo w przygotowywaniu posiłków dla potrzebujących. Pamiętajmy, że razem możemy zrobić coś dobrego dla innych.

  Dziękujemy.

 • DZIEŃ DZIECKA

  Z okazji Dnia Dziecka, wszystkim, którzy są jeszcze dziećmi oraz wszystkim, któzy ciągle nimi są życzymy, by każdy dzień wywoływał uśmiech, jaki dać mogą szczęśliwe chwile i spełniające się marzenia.

  Opiekunowie SU

 • Dzień Dziecka


 • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

  Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. 

  Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_do_szkol_ponadpodstawowych_2020_2021.pdf

  Harmonogram_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych_komunikat_MEN.pdf

  Dodatkowe informacje na stronie Kuratorium Oświaty

 • Rekrutacja - procedura odwoławcza

  Procedura_odwolawcza.docx​​​​​​​

 • Informacja o pracy oddziału przedszkolnego

  Informuję, że w okresie od 6 do 15 maja 2020 r. zajęcia dydaktyczne w oddziale przedszkolnym w naszej szkole będą odbywały się w formie kształcenia na odległość.

  Dyrektor szkoły

 • Komunikat dot. zamknięcia boisk

 • Zawieszenie zajęć w szkołach

  Zawieszenie zajęć w szkołach, a tym samym kontynuacja nauki zdalnej, zostają przedłużone do 24 maja.

 • Terminy egzaminów ósmoklasisty

  egzamin_klas_osmych.pdf​​​​​​​

 • Rekrutacja

  Szanowni Państwo,

  Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy do tej pory nie zapisali swoich pociech do pierwszej klasy czy do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 mogą to uczynić poprzez pobranie druku w zakładce „Pliki do pobrania”, wypełnić go ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie) na adres: sp187@edu.um.warszawa.pl. Należy to uczynić do 3 kwietnia 2020 r. Ważne, aby wniosek był podpisany przez obojga rodziców.

  W przypadku dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej i mieszkających w obwodzie szkoły możliwość zgłoszenia się do szkoły nie jest ograniczona czasowo, jednakże uprzejmie prosimy o nie pozostawianie tej sprawy na ostatnią chwilę.


  Dyrektor

  Szkoły Podstawowej nr 187 im. A. Mickiewicza w Warszawie


  zgloszenie_dziecka_do_klasy_pierwszej_w_szkole_obwodowej.pdf

  wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola.pdf

  wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_klasy_pierwszej.pdf​​​​​​​

 • Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych- zmiany

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją przekazaną prze Biuro Edukacji w sprawie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

  Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

  Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

  Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

  Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

 • Karta Ucznia

  Szanowni Państwo,

  Realizując zadania wynikające z Uchwały nr XLVII/1138/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r., dotyczącej wydawania Karty Ucznia, Zarząd Transportu Miejskiego przekazuje informacje dotyczące kontynuacji dotychczasowej współpracy w zakresie wydawania kart dzieciom uprawnionym do bezpłatnych przejazdów.

  Mając na względzie harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 prosimy, aby po zakończonej rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni złożyli wnioski papierowe lub elektroniczne o wyrobienie Karty Ucznia dla dzieci. Proponujemy następujące terminy:

  • do dnia 31.05.2020 r. uprzejmie proszę o przekazanie prawidłowo wypełnionych wniosków o wydanie Karty Ucznia.
  • do dnia 31.07.2020 r. Zarząd Transportu Miejskiego dostarczy do Szkoły wyrobione Karty Ucznia (na podstawie wniosków złożonych w formie papierowej, jak i elektronicznej) celem przekazania uczniom.

  Utrzymanie wyżej wymienionych terminów umożliwi Państwu wydanie Kart Ucznia przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021, a w dalszej perspektywie skorzystanie z Karty Ucznia i bezpłatnych przejazdów uczniom od 01 września 2020 r.


  Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do składania wniosków drogą elektroniczną

  Link dedykowany wyłącznie dla Państwa placówki to : https://kartaucznia.ztm.waw.pl/380cbc2c

  W załączeniu przekazujemy również " Instrukcję " do elektronicznego składania wniosków.

  Instrukcja_wnioski_elektroniczne.pdf​​​​​​​

  Aktualny wniosek papierowy o wydanie karty znajduje się pod adresem: https://www.wtp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/wniosek_o_wydanie_wkm.pdf

 • Apel Mazowieckiej Policji

  Drodzy uczniowie!
  Mazowiecka Policja apeluje:

  W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

  Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

  Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 

  Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

  Unikajcie miejsc publicznych!

  Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!


  Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

  W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

  Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

  Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

  Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

  Wyłączeni z tego obowiązku będą:

  - rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

  - a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

  Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

  Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

  Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

  Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

  Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.​​​​​​​

  Prezentacja.jpg​​​​​​​

 • Kolejna zmiana w Harmonogramie rekrutacji do klas IV sportowych

  Szanowni Państwo, 

  Wydłużono termin składania/przesyłania wniosków o przyjęcie do klas IV sportowych.

  Scan podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów można składać drogą mailową na adres  placówki, która przeprowadza rekrutację do klasy IV sportowej - do 18 maja br. tj. przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej

 • Komunikaty Mazowieckiej Policji

  Komunikaty_.pdf​​​​​​​

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć