• Bezpłatny program profilaktyczny "Zdrowy kręgosłup"

  Szanowni Państwo,

  Fundacja Perpetuum Mobile oraz Lira D&D są Wnioskodawcami projektów współfinansowanych z RPO WM 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Zdrowy kręosłup", "Zdrowy kręgosłup z Fundacją Perpetuum Mobile", "Fundacja Perpetuum Mobile walczy z otyłością wśród dzieci" oraz "Lira walczy z otyłością wśród dzieci".

  Projekty kierowane będą do dzieci z klas 1-6 szkół podstawowych z Warszawy,           u których w ramach badań kwalifikacyjnych zostanie stwierdzona wada kręgosłupa               lub otyłość.

  Wsparcie kierowane do dzieci będzie trwać od 3 do 9 miesięcy.

  Projekty w module profilaktyki kręgosłupa przewidują objęcie wszystkich uczestników/czek następującymi formami wsparcia:

  1. Działania informacyjno – edukacyjne grup objętych wsparciem, które obejmować będą: badania ankietowego sprawdzającego poziom wiedzy                    z zakresu wad kręgosłupa, edukacji zdrowotnej, ponownego badania ankietowego sprawdzającego poziom wiedzy z zakresu wad kręgosłupa - działania kierowane do dzieci i rodziców
  2. Interwencja terapeutyczna dla  każdego uczestnika/ki projektu, która obejmować będzie: zajęcia ruchowe (co najmniej 2 razy w tygodniu); badania lekarskie - prowadzone na  początku, w połowie interwencji oraz na koniec,                  3 indywidualne porady świadczone przez lekarza lub fizjoterapeutę

  Projekty w module otyłości przewiduje objęcie wszystkich uczestników/czek następującymi formami wsparcia:

  1. Działania informacyjno – edukacyjne grup objętych wsparciem które obejmować będą: badania ankietowego sprawdzającego poziom wiedzy                       z zakresu otyłości, edukacji zdrowotnej, ponownego badania ankietowego sprawdzającego poziom wiedzy z zakresu otyłości - działania kierowane                    do dzieci i rodziców
  2. Interwencja terapeutyczna dla  każdego uczestnika/ki projektu, która obejmować będzie: zajęcia ruchowe (co najmniej 2 razy w tygodniu); badania lekarskie - prowadzone na  początku, w połowie interwencji oraz na koniec oraz wsparcie dietetyka w liczbie 5 spotkań indywidualnych


  W załączeniu przesyłamy Państwu druk zgody na przeprowadzenie badania przesiewowego, które pozwoli nam poznać skalę problemów i wytypować grupę, do której można będzie skierować wsparcie.

  Zachęcamy wszystkich Państwa do wyrażenia zgody, badanie polega na ocenie ogólnego stanu zdrowia, dokonywane jest przez pielęgniarkę i nie wiąże się z żadnymi zastrzykami ;)

  Wszelkie zajęcia oraz badania lekarskie będą realizowane w szkole, w grupach                     12 osobowych. Udział w projektach jest bezpłatny.

  Wypełnione zgody, dzięki uprzejmości Dyrekcji, proszę zostawić u wychowawcy.  Z wyrazami szacunku,

  Zespół projektowy Fundacji Perpetuum Mobile

  Zespół projektowy Lira D&D

  Dokumenty do pobrania.

  przesiew_kregoslup_lira.docx

  przesiew-kregoslup-fpm.docx

  przesiew_otylosc_fpm-1.docx

  przesiew_otylosc-lira-1.docx • Zbiórka Pluszaków

  Zbiórka Pluszaków

  Samorząd Uczniowski ogłasza zbiórkę pluszaków na Loterię Pluszaków. Loteria odbędzie się w listopadzie. Pluszaki przynosimy do sali 219.

  Opiekunowie Samorządu

 • Konkurs Informatyczny "Bóbr"

  Zapraszamy do udziału w Konkursie Informatycznym "BÓBR". 


  Zapisy do konkursu u nauczycieli informatyki do 08.11.2019r.
   

  Informacje na stronie konkursu https://www.bobr.edu.pl/regulamin-konkursu/.

 • Konkursy przedmiotowe MKO

  Drodzy Uczniowie,

  Zachęcamy do udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez MKO. Więcej informacji na stronie konkursy.mscdn.pl lub w zakladce konkursy.

  Zgłoszenia do konkursów przyjmują nauczyciele przedmiotów.

 • Dzień Edukacji Narodowej

  Szanowni Państwo,

  Informuję, że dzień 14 października 2019r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

  Szkoła organizuje dla poszczególnych klas zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w godzinach 8.00 - 14.45, zgodnie z planem lekcji. W pozostałym zakresie zajęcia opiekuńcze organizuje świetlica szkolna.

   

  Dyrektor Szkoły

  Jacek Gałkiewicz

 • Mistrzostwa Dzielnicy Bielany w biegach przełajowych

  Mistrzostwa Dzielnicy Bielany w biegach przełajowych

  W piątek, 20 września 2019 r. na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Dzielnicy Bielany m.st Warszawy w biegach przełajowych: sztafetowych i indywidualnych.

  W biegach sztafetowych chłopców nasza szkoła zdobyła II miejsce.

  Lista zawodników:

  Franciszek W. kl.8c, Damian K. kl. 8c, Marcin B. kl. 8b, Piotr N. kl. 8b, Piotr Z. kl.8a, Bartosz T. kl.7a, Mikołaj L. kl.7a, Filip K. kl.7b, Brunon W. kl.7c, Jakub D. kl. 6d, Franciszek K. kl.6b, Ignacy M. kl.5e

  W biegu indywidualnym Julia D. z klasy 8a zajęła III miejsce.

  Zawodnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!!!

  autor tekstu: Nauczyciele Wychowania Fizycznego

  autor zdjęcia: Daniel Gągała

 • Informacje dot. wszawicy

  Prosimy profilaktycznie zapoznać się z informacjami dot. wszawicy.

  Prezentacja

  Ulotka informacyjna

 • SZACH - MAT, Zdrowi i wysportowani, Filozofia

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że od 23 września będą odbywały się zajecia prowadzone w ramach budżetu partycypacyjnego. Zapraszamy wszystkich dotychczasowych uczestników. 

  Zmianie uległy terminy prowadzenia zajęć. Prosimy o złożenie deklaracji dot. wyboru terminu zajęć (SZACH - MAT, Zdrowi i wysportowani, Pofilozofujmy) do 20 września 2019r.

  >>> DRUKI <<<

   

  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

  Informujemy, że od 16 września trwa rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca na zajęcia prowadzone w ramach budżetu partycypacyjnego:

  - SZACH - MAT nauka gry w szachy;

  - Zdrowi i wysportowani;

  - Filozofia.

  Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  >>> DRUKI <<<

 • Konkurs na hymn szkoły

  Zapraszamy do udziału w konkursie na hymn szkoły. 

  W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie, absolwenci szkoły, rodzice uczniów.

  Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i/lub grupowo.

  Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość utworów.

  Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

  regulamin_na_konkurs_hymn_szkoly.pdf​​​​​​​

 • Nasze projekty - budżet obywatelski

  Szanowni Państwo,

  W ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego chcielibyśmy zaproponować Państwu głosowanie na projekty, które byłyby realizowane w naszej szkole w 2020 r.:

  - Akademia młodych informatyków;

  - Pofilozofujmy - zajęcia z filozofii;

  - Szach - mat - nauka gry w szachy;

  - Zdrowi i wysportowani;

  - Klub książki i filmu.

  Głosować można do 23 września br. elektronicznie lub papierowo np. w Urzędzie Dzielnicy Bielany lub bibliotece na ul. Romaszewskiego. Numery naszych projektów to: 4, 17, 48, 65, 85.

  Zachęcamy do głosowania całe rodziny. Nie trzeba być mieszkańcem Bielan, aby zagłosować na nasze projekty, wystarczy mieszkać na terenie Warszawy (prosimy jednak pamiętać, że głosować można tylko na terenie jednej dzielnicy). Głosować mogą również osoby niepełnoletnie

  Liczymy na Państwa głosy!

 • Zebrania z rodzicami

  Szanowni Państwo,

  Zebrania z rodzicami odbędą się 9 września 2019r.

  Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony na stronie szkoły 6 września 2019r.

 • Lato w Mieście- zwrot płatności za posiłki.

  Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika akcji posiłki dokonywany będzie po zakończeniu programu, do dnia 28 września 2019 r., na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem dni, w których był nieobecny.

  Wniosek o zwrot płatności.

  Wniosek_o_zwrot_platnosci_za_wyzywienie.doc

 • Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 1

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla klas 1 odbędzie się 2 września 2019r. o godz. 9.30 w sali gimnastycznej.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla klas 2 - 8 odbędzie się 2 września 2019r. o godz. 8.00. Rozpoczęcie roku odbędzie się z wychowawcami w salach szkolnych. Wszystkich obowiązuje strój galowy: biała koszula/bluzka, ciemne spodnie/spódnica oraz krawat/krawatka.

  2a - sala 19, 2b - sala 22, 2c - sala 20, 3a - sala 116,  3b - sala 113,

  4a - sala 103, 5a - sala 203, 5b - sala 118, 5c - sala 120, 5d - sala 108 (biblioteka), 5e - sala 211,

  6a - sala 117, 6b - sala 219, 6c - sala 212, 6d - sala 215, 7a - sala 207, 7b - sala 119, 7c - sala 204,

  8a - sala 217, 8b - sala 216, 8c - sala 218

   

  Godzina rozpoczęcia roku szkolnego dla klas 1 zostanie podana w terminie późniejszym.

 • Spotkanie integracyjno-informacyjne dla rodziców

  Szanowni Rodzice!
  Spotkanie integracyjno-informacyjne dla rodziców i uczniów klas I oraz zerówki z wychowawcami klas odbędzie się w następujących terminach:

  29 sierpnia 2019 r. godz. 17.00 - klasa 1A - sala 19, klasa 1B - sala 20, klasa 1C - sala 22, zerówka - sala 21

  30 sierpnia 2019 r. godz. 17.00 - klasa 1A - sala 19, klasa 1B - sala 20, klasa 1C - sala 22

  Czas trwania spotkania ok. 1,5 godziny.

  W dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 17.00 odbędą się również spotkania integracyjno-informacyjne uczniów i rodziców z wychowawcami następujących klas:

  2B - sala 113 UWAGA! Na prośbę grupy rodziców zmiana terminu spotkania klasy 2 B na 30 sierpnia 2019r.

  4A - sala 103

  5C - sala 120

  Uprzejmie prosimy o obecność na spotkaniach.

  Dyrektor szkoły

 • Zdjęcia do legitymacji

  Rodzice uczniów klas pierwszych proszeni są o przyniesienie do sekretariatu 2 zdjęć legitymacyjnych do 15 lipca 2019r.

 • Listy uczniów klas I i "zerówki"

  Szanowni Rodzice z klas I i zerówki,

  Zostały udostępnione listy klas I i zerówki. Proszę o sprawdzenie czy dzieci zostały zapisane do odpowiedniej klasy. W przypadku niezgodności proszę o zgłaszanie Państwa próśb w sekretariacie szkoły.

  Dyrektor szkoły
   

 • Stypendium za wyniki w nauce

  Szanowni Państwo,

  Stypendium za wyniki w nauce można odebrać w sekretariacie szkoły do 28 czerwca 2019r. w godz. pracy sekretariatu. 

 • Informacja do rodziców

  Prosimy Państwa o zaopatrzenie swoich dzieci w czapki i koszulki z krótkimi rękawami, bluzeczki na ramiączka nie są wskazane na tak dużą ekspozycję słoneczną. Przy tak dużym nasłonecznieniu nietrudno o udar słoneczny i poparzone ramiona. Pociechy Wasze wychodzą na plac zabaw, który jest usytuowany w pełnym słońcu. Dodatkowo przypominamy o zabezpieczeniu odpowiedniej ilości wody.

  pielęgniarka szkolna

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  ul. Leopolda Staffa 21
  01-884 Warszawa

  adres e-mail: sp187@edu.um.warszawa.pl
 • Sekretariat szkoły: 022/ 834 - 03 - 87; fax: 022/ 834 - 03 - 87
  Pedagog szkolny: 022/ 834 - 20 - 13
  Sekretariat:101
  Pedagog:110
  Pielęgniarka:109
  Oddział przedszkolny:105
  Kierownik świetlicy:107
  Świetlica dół:106
  FAX:102

Galeria zdjęć